Trong những ngày cuối tháng 03/2014, Bà Con Tộc Trần Văn-Xuyên Tây sống ở TP.HCM và các tỉnh lân cận rất vui mừng nhận được Thư Ngỏ của Hội Đồng Gia Tộc kêu gọi đóng góp tài lực xây dựng lại Nhà Thờ Tộc, việc làm này thật đáng trân trọng vì không những sẽ giúp tu bổ nơi thờ phượng Ông Bà Tổ Tiên được khang trang mà còn tôn tạo tình thân tộc ruột rà của bà con Tộc Trần Văn ở khắp nơi.

Xem tiếp

HỘI ĐỒNG GIA TỘC                              Xuyên Tây, ngày 09 tháng 6  năm 2014

   TỘC TRẦN VĂN 

        --------                                

THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG LẠI NHÀ THỜ TỘC - ĐỢT II

Kính gửi : Bà con nội ngoại của Tộc Trần Văn (Xuyên Tây, Quảng Nam)

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 11 khách, 0 thành viên online