Thông báo

Chỉnh sửa tên Trang Web

Trang web này bị lỗi từ tháng tháng 2/2020 đến nay mới chỉnh sửa xong, địa chỉ trang Web nay không có 3 chữ www phía trước nữa, tức là chỉ còn: toctranvan-xuyentay-quangnam.com.

Trần Văn Thông
Ban Quản Trị Trang Web
Kính báo.

 

Ban quản trị

Trần Văn Thông

ImageSinh năm 1960 - Đời thứ 13 - Phái Nhì

Điện thoại: 0903 831362
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa chỉ: 152 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

 

Khách trực tuyến

Hiện có 13 khách, 0 thành viên online