Về "Nhánh mới", xin xem bài "Khái quát về Tộc Trần Văn - Xuyên Tây" - đăng ở Thư mục "Tư liệu" của Website Tộc ta.

Trong bản Gia phả mà Nhánh đó gửi ở hòm Phú ý của Tộc mình gần 80 năm qua, trang đầu ghi bằng chữ Nho : Hiển Thủy Tổ của nhánh đó là ông Trần Văn Phỉ, con trai của ông Trần Công Hoa (còn đọc là Ba)*, phần mộ táng tại Mỹ Xuyên xã Tây giáp, tức là Xuyên Tây quê ta ngày nay.

Xem tiếp

Xin kính báo cùng toàn thể bà con là vào chiều ngày 04/4/2015, Ban Xây dựng và Ban Khánh thành Nhà thờ Tộc đã họp để tổng hợp và cân đối thu chi của cả Ban Xây dựng và Ban Khánh thành. Quỹ Xây dựng còn tồn 30.532.600 đồng ; Quỹ Khánh thành tồn 63.318.000 đồng. Tổng số tiền tích lũy được từ 2 khoản nêu trên là 93.850.600 đồng. Tất cả đã được giao cho thủ quỹ chung của HĐGT (Trần Khoan) đem gửi tiết kiệm để phục vụ cho mục tiêu nâng cấp Khu Mộ Tổ trong thời gian tới.

Đề nghị bà con xem chi tiết ở thư mục Tài chính.

Trần Văn Hảo kính báo! Xin trân trọng kính chào!

Hội Đồng Gia Tộc đã thông báo tại buổi lễ khánh thành Nhà Thờ mới (ngày 22/03/2015, nhằm mùng 3 tháng 2 năm Ất Mùi): Tổng Thu đóng góp đã vượt hơn Tổng Chi xây dựng. Mời quý bà con xem báo cáo công khai thu-chi xây dựng Nhà Thờ mới ở mục "Tài Chính"

TM Ban Quản Trị trang Web

Trần Văn Thông

Khách trực tuyến

Hiện có 8 khách, 0 thành viên online