Xuyên Tây ngày 31 tháng 07 năm 2014  

HỘI ĐỒNG GIA TỘC                             

TỘC TRẦN VĂN                               

Kính gửi : Toàn thể bà con trong Tộc Trần Văn - Xuyên Tây, Quảng Nam

Qua Thư ngỏ ngày 24/3/2014 và Thư kêu gọi đóng góp đợt 2 ngày 09/6/2014 cùng với các phương tiện liên lạc khác, Hội đồng gia Tộc (HĐGT) đã trao đổi cùng bà con nhiều vấn đề liên quan đến ý nguyện xây dựng lại Nhà thờ Tộc và đã được bà con ta ở trong nước và ở nước ngoài hưởng ứng một cách nhiệt tình sôi nổi và đầy hiệu quả.

Xem tiếp

Trong những ngày cuối tháng 03/2014, Bà Con Tộc Trần Văn-Xuyên Tây sống ở TP.HCM và các tỉnh lân cận rất vui mừng nhận được Thư Ngỏ của Hội Đồng Gia Tộc kêu gọi đóng góp tài lực xây dựng lại Nhà Thờ Tộc, việc làm này thật đáng trân trọng vì không những sẽ giúp tu bổ nơi thờ phượng Ông Bà Tổ Tiên được khang trang mà còn tôn tạo tình thân tộc ruột rà của bà con Tộc Trần Văn ở khắp nơi.

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 19 khách, 0 thành viên online