Bài thơ "Xuân Tứ" nổi tiếng của Lý Bạch (Đời Đường_Trung Hoa) đã được thi sĩ Tản Đà dịch trong những năm 1930. Trên nền bản dịch đó, Trần Văn Thông dịch thoát lại nhưng vẫn giữ được ý chính, xin gửi quý bà con xem và góp ý thêm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Xin giới thiệu đến quí bà con bài thơ của Trần Minh Sương, bút danh của Trần Văn Lô (Phái Ba, Đời thứ 13). Bài thơ được sáng tác năm 1963 lúc ông xa quê Duy Xuyên vào học lớp Đệ Tứ ở trường Tiểu La (Thăng Bình-Quảng Nam).                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Trần Quân là thi hiệu của Trần Văn Thọ, sinh năm 1933 tại Xuyên Tây, Duy Xuyên, Quảng Nam, con trai trưởng của Ông Trần Văn Hàm (Phái Nhì, Đời thứ 11).

Xin được giới thiệu với quí bà con cô bác chùm thơ đầu tay của Trần Quân, làm lúc còn rất trẻ, chỉ độ ngoài hai mươi. Chùm thơ đưa ta về với quê hương qua những rung động man mác xa xôi của tuổi hoa mộng đầu đời.

Tác giả hiện nay đã ngoài tám mươi tuổi, hiện sống tại Dầu Tiếng (Bình Dương).

Xem tiếp