Năm nay việc tụ tập đông người cần được hạn chế để tránh lây lan của dịch bệnh cúm Covid 19, vì vậy vào Mùng 2 Tháng 2 Năm Canh Tý (tức 24/02/2020) HĐGT quyết định tổ chức Lễ Tế Xuân đơn giản chỉ với hương đăng, trầm trà nhưng vẫn đầy đủ các nghi lễ truyền thống tại Nhà Thờ Tộc.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ Tế Xuân nói trên.

-------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Xin gửi quý bà con một số hình ảnh buổi Lễ Chạp Mả Phái Nhì, được tổ chức sáng Mùng 4 Tháng 2 Năm Kỷ Hợi tại Nam Phước (Duy Xuyên-Quảng nam)

Thân mến,

Trần Văn Thông
BQT Trang Web

----------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Xin gửi đến quý bà con một số hình ảnh Lễ Tế Xuân tổ chức tại Từ đường của Tộc (Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam) sáng mùng 2 tháng 2 năm Kỷ Hợi (tức 07/03/2019)

Trần Văn Thông
Ban Quản Trị Trang Web

--------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp