Buổi phát thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt niên khóa 2018-2019 đã được Ban Khuyến Học của Tộc tổ chức tại Từ Đường Tộc vào sáng 02/08/2019 (nhằm Lễ Tế Thu 02/07 Kỷ Hợi). Thật hãnh diện thấy con cháu trong Tộc học hành giỏi giang, không phụ công ơn cha mẹ, thầy cô.

Trần Văn Thông
BQT Trang Web
-------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 11 khách, 0 thành viên online