Sáng 23/08/2017 (nhằm 02/07/Đinh Dậu), sau Lễ Tế Thu của Tộc Trần Văn (Xuyên Tây) ở Nhà Thờ Tộc (Thị Trấn Nam Phước- Duy Xuyên-Quảng Nam, Ông Trần Văn Lễ (Trưởng Tộc) đã chủ trì cuộc họp với sự có mặt của các ông đại diện các phái trong Tộc. Sau khi bàn bạc, cuộc họp đã thống nhất các việc sau đây:

-------------------------------------------------------------------------

 1. Thành lập Hội Đồng Gia Tộc

Gồm những vị sau đây:

-      Ô. Trần Văn Lễ (Trần Việt Hùng), Trưởng Tộc

-      Ô. Trần Như Tùng, Trưởng Phái Hai

-      Ô. Trần Châu, Trưởng Phái Ba

-      Ô. Trần Ba, Trưởng Phái Tư

Các thành viên bổ sung nhằm hỗ trợ cho các bậc cao niên các vấn đề của Gia Tộc

-      Ô. Trần Văn Trảng, Phái Hai

-      Ô. Trần Văn Khoan, Phái Ba

-      Ô. Trần Văn An, Phái Tư

-      Thủ Quỹ: Ô. Trần Văn Hải, Phái Tư

-      Thư Ký: Ô. Trần Văn Tạm, Phái Hai

  1. Bầu chọn Ban Khuyến Học

Gồm những vị sau đây:

-      Ô. Trần Văn Vy, Phái Hai

-      Ô. Trần Văn Trung, Phái Hai, Đại diện phía Nam

-      Ô. Trần Văn Phước, Phái Ba

-      Ô. Trần văn An, Phái Tư

-      Ô. Trần Hòe, Phái Ba, Đại diện Đà Nẵng

  1. Qui định các vấn đề về thông tin, truyền thông

-      Các nội dung, vấn đề phát sinh trong Tộc: Trưởng Tộc triệu tập cuộc họp HĐGT, thống nhất bằng biên bản, Trưởng Tộc ký và chịu trách nhiệm phát hành trên Website chính thức của Tộc.

-      Tộc không chấp nhận tất cả các nguồn thông tin không chính thống phát đi trên các phương tiện thông tin khác.

-      Mọi đóng góp, góp ý xây dựng Gia Tộc đề nghị liên hệ HĐGT để được ghi nhận, bàn bạc thống nhất, đoàn kết và thực hiện.

  1. Bàn giao quỹ, con dấu, và các giấy tờ khác

-      Ô. Trần Văn Kim (nguyên Trưởng Tộc) bàn giao con dấu, sổ sách liên quan trong quá trình làm Trưởng Tộc cho Trưởng Tộc mới (Ô.Trần Văn Lễ)

-      Ô. Trần Văn Khoan bàn giao quỹ sang Thủ Quỹ mới (Quỹ tiền mặt: 14.934.218 đ; Quỹ ngân hàng: 90.000.000 đ (Sổ Tiết Kiệm). Số liệu chưa tính các khoản chi phí cho Lễ Tế Thu, chi khuyến học năm nay ( các bên giao nhận sẽ chuẩn số liệu và công bố sau )

-      Ô. Trần Văn Kim (nguyên Trưởng Tộc) bàn giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, con dấu, số sách ghi chép của Tộc cho Ông Trần Văn Lễ (Trưởng Tộc mới)

Các việc trên đây đã được các thành viên HĐGT ghi thành biên bản, được Trưởng Tộc và đại diện các phái nhất trí thông qua và ký tên.

Biên Bản Họp (Trang 1)

 

Biên Bản họp (Trang 2)


Khách trực tuyến

Hiện có 23 khách, 0 thành viên online