Ông Trần Dĩnh (Phái Hai, Đời Thứ 11) nổi tiếng đất Quảng Nam vì là 1 trong 3 người đỗ Cử Nhân triều Nguyễn (khoa thi năm Nhâm Tý 1912 tại Huế), bà con hay gọi là Quan Hường.

Ba tôi là cháu gọi Ông Quan Hường là Bác ruột, lúc còn thanh niên 17-18 tuổi (khoảng năm 1950) Ba tôi hay lân la qua nhà Bác ở Nam Phước (Duy Xuyên) chơi, được Bác đọc cho nghe nhiều bài thơ, tiếc rằng ông không ghi chép lại mà chỉ nhớ trong đầu. Kể ra ghi trong đầu là hay nhất chớ nếu chép ra giấy chắc gì đã còn!

Qua hơn 60 năm với biết bao biến cố thăng trầm thế mà Ba tôi vẫn thuộc lòng 2 bài thơ của Bác Quan Hường, đã đọc cho tôi ghi lại hồi tháng 8/2014.

Đây cũng có thể xem là những tư liệu quí về Tộc Trần Văn XT của chúng ta.

Trần Văn Thông

BQT Trang Web

                                                                                   BÀI 1

                              Kìa chiến sĩ phơi thây nơi trận địa
                              Nọ bình dân mất vía chốn cùng lư
                              Nhân dân khốn khổ thậm ư
                              Sao xuân chẳng xuy khư cơn nạn cả?
                              Ông nghe nói vỗ tay cười rả rả
                              Rượu thêm đây, ông thong thả nói cho
                              Việc ông, ông gánh, ông lo
                              Xuân tôi như khách qua đò mà thôi
                                                                 Sự đời ông chớ hỏi tôi!                                           

                                                                                 BÀI 2              

                              Khí phách bình sinh hết nửa rồi
                              Răng chừ thân thế, ớ ai ơi
                              Văn chương giàu có ma nào biết
                              Khẩu phúc nghèo ra quỉ báo đời
                              Gió bụi bay cùng trời đất cả
                              Xuống xe khó bảo bể không dời
                              Sầu này muốn giải nên dùng rượu
                              Còn có vườn xuân cúc mấy chồi!

                                             @@@


Khách trực tuyến

Hiện có 29 khách, 0 thành viên online