Ông Trần Như Sung (nguyên Trưởng Tộc) cho Ban quản trị trang Web mượn quyển album hình ảnh về lễ khánh thành Nhà thờ năm 1992 và Lễ phát thưởng Khuyến học đầu tiên năm 1992. Đây là các tư liệu quý giá làm phong phú thư mục “Tư liệu” trên Website và cho thấy “thâm niên” hoạt động hơn 20 năm nay của Ban Khuyến học của Tộc.

 

“Cung nghinh Tiên linh Ông Bà Tộc Trần Văn” từ nhà riêng ông Trưởng Tộc Trần Như Sung để về an vị tại Nhà thờ mới

 

Ông Trần Như Sung (mặc áo thụng màu xanh) đi trước đoàn rước Tiên linh về an vị ở Nhà thờ mới.

                                                  @@@

Trần Văn Hảo

(Sưu tầm)

11/2014


Khách trực tuyến

Hiện có 26 khách, 0 thành viên online