Trong chuyến đi miền Nam năm 2014, Ông Trần Văn Hảo (Phái Ba, Đời Thứ 14) đã được Ông Trần Văn Miết (Phái Ba, Đời Thứ 12) ở Long Thành (Đồng Nai) trao lại “Giấy mời dự Khánh thành Nhà thờ Tộc Trần Văn “ cùng tờ “Chương trình Lễ Khánh thành Nhà thờ Tộc Trần Văn” năm 1992.

Tờ Giấy mời được quay rô-nê-ô trên giấy xám thô ráp, và tờ Chương trình được đánh máy trên giấy trắng, đã trên 20 năm nên đã cũ nhiều, nhưng đây là những tư liệu quí giá của Tộc ta.

BQT Trang Web đăng vào mục “Tư Liệu” để bà con xem.

                                                  &&&

Trần Văn Thông

24/04/2016

 


Khách trực tuyến

Hiện có 16 khách, 0 thành viên online