Ban khánh thành đã phát hành 650 Thư mời để các Chi Nhánh gửi đến quý bà con. Tuy nhiên chắc khó tránh khỏi thiếu sót đối với bà con ở xa, nhất là không biết địa chỉ để gửi qua đường bưu điện.

Ban Khánh thành đã gửi mẫu Thư mời qua 40 email. Nay gửi lên Website để bà con được biết.

Mặt trước Thư mời 

Mặt sau Thư mời đối với con cháu Nội ngoại :

 

Mặt sau Thư mời đối với đại biểu, khách mời :

Trong làng cũ Mỹ Xuyên Tây hiện nay có 37 tộc chung sống (Trần, Nguyễn Văn, Nguyễn Hữu, Huỳnh Công, Huỳnh Bá, Văn Bá, Văn Phú...). Trong đó, có 50% số tộc là mới đến nhập cư sau 1975. Theo thông lệ thì mỗi khi khánh thành Nhà thờ, các tộc đều mời đại biểu chư Tộc trên địa bàn. Ngoài ra, Hội đồng gia Tộc cho rằng trong số 10 Chi Nhánh Tộc Trần ở 2 làng Mỹ Xuyên Tây và Châu Hiệp như Trần Viết, Trần Đức, Trần Phước, Trần Hữu, Trần Công, 4 nhánh Trần Văn... thì biết đâu ngày xưa có quan hệ "cành nhánh" với nhau, nên Ban khánh thành mời thêm 10 Chi Nhánh Tộc Trần ở lân cận nữa. Đồng thời có mời đại diện Ban Chấp hành Tộc Trần tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng về dự.

Do Ban Cố vấn yêu cầu gửi Thư mời thêm cho 10 Chi Nhánh Tộc Trần ở gần làng Xuyên Tây (Phước Mỹ, Châu Hiệp, Xuyên Đông), nên Văn thư phải đính kèm Thư dưới đây với Thư mời dự lễ khánh thành khi gửi 10 Chi Nhánh Tộc Trần ở trong xã để họ hiểu thiện ý của mình.

HỘI ĐỒNG GIA TỘC                              Xuyên Tây, ngày 08 tháng 3 năm 2015

   TỘC TRẦN VĂN                                  

 Kính gửi : Quý Chi Nhánh Tộc Trần trên địa bàn thị trấn Nam Phước

 1) Cách đây gần 80 năm, khi cơn binh hỏa Nhật Pháp sắp ập đến, có một Cụ già người tộc Trần ở huyện Đại Lộc thấy con cháu li tán khắp nơi nên đã đem quyển Gia Phả của gia đình mình từ Đại Lộc tìm xuống gửi trong hòm phú ý của Tộc Trần Văn Xuyên Tây chúng tôi, rồi từ đó bặt vô âm tín. Mãi đến năm 2010, một nhánh Tộc Trần ở Đại Lộc là hậu duệ của Ông Cụ ngày xưa, đã đến gặp chúng tôi để kể về lời dặn của ông cha và xin thỉnh quyển gia phả của họ về. Trong quyển Gia phả đó có ghi rõ nhánh của họ là hậu duệ của Ông Trần Công Phỉ - trùng với tên một vị Cao Tổ trong Gia Phả của Tộc Trần Văn Xuyên Tây chúng tôi, và có ghi rõ ngôi mộ của Ông được táng tại làng Mỹ Xuyên Tây này. Thế là “lá rụng về cội, châu về Hợp Phố” một cách diệu kì.

2) Kính thưa quý vị ! Trên địa bàn thị trấn Nam Phước hiện nay có hơn 10 Chi Nhánh Tộc Trần, như Trần Hữu, Trần Phước, Trần Đức, Trần Viết, Trần Tấn, Trần Công, Trần Ngọc, vân vân, và 5 nhánh Tộc Trần Văn có nhà thờ Tộc ở rải rác các thôn, khối phố lân cận.

Các vị trưởng lão thường cho rằng các Chi Nhánh Tộc Trần ở địa phương ta có thể có mối quan hệ “cành nhánh” với nhau, nhưng do trải qua nhiều cơn binh - hỏa, thư tịch thất truyền nên khó truy nguyên.

3) Nay Gia Tộc Trần Văn Xuyên Tây sắp Khánh thành ngôi Từ đường mới, chúng tôi thân mời Chư Tộc bạn trên địa bàn làng cũ Mỹ Xuyên Tây (gồm 37 tộc, trong đó có khá nhiều tộc mới đến nhập cư các năm sau này).

Nghĩ đến ý (1) & (2) vừa nêu trên, nên Hội đồng Gia Tộc Trần Văn – Xuyên Tây kính gửi Thư mời đến 10 Chi Nhánh Tộc Trần anh em trên địa bàn thị trấn Nam Phước đến cùng chung vui trong ngày đại khánh của Gia Tộc Trần Văn – Xuyên Tây, với thiện ý là dù rằng địa danh hoặc “chữ lót” có khác nhau nhưng biết đâu lại là “giọt máu đào” từ Dĩnh Xuyên cố quận.

Xin có đôi lời đính kèm Thư mời dự Lễ Khánh thành của Gia Tộc chúng tôi để thêm sự cảm thông và thân ái.

Trong không khí tươi vui của đầu Xuân Ất Mùi, xin kính chúc Quý Chi Nhánh Tộc Trần ở địa phương mình ngày càng khang thái !

 

           TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC

                      TRƯỞNG TỘC        

                           

Trần Văn Kim

 

 

 

 

 

TT

Ai

Mỗi dòng in 1 Thư mời

Đã gửi thư

1

Đại biểu

Ban Chấp hành Tộc Trần huyện Duy Xuyên

X

2

Đại biểu

Đảng ủy - UBND - UBMTTQ thị trấn Nam Phước

X

3

Đại biểu

Cấp ủy - Ban Thôn - Ban công tác Mặt trận khối phố Mỹ Hòa

X

4

Đại biểu

Cấp ủy - Ban Thôn - Ban công tác Mặt trận khối phố Xuyên Tây 3

X

5

Đại biểu

Cấp ủy - Ban Thôn - Ban công tác Mặt trận khối phố Xuyên Tây 2

X

6

Đại biểu

Cấp ủy - Ban Thôn - Ban công tác Mặt trận Thôn Xuyên Tây 1

X

7

Đại biểu

Ban Chấp hành Tộc Trần Quảng Nam Đà Nẵng

X

8

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Trần Văn (Thuận Tây)

X

9

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Trần Văn (Châu Hiệp)

X

10

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Trần Viết (Châu Hiệp)

X

11

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Trần Phước (Châu Hiệp)

X

12

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Trần Đức (Mỹ Thành)

X

13

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Trần Phước (Xuyên Đông)

X

14

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Trần Hữu (Phước Mỹ 3)

X

15

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Trần Tấn (Phước Mỹ 3)

X

16

 

Chi nhánh Tộc Trần ở Quảng Hóa (nhánh mới)

x

17

Đại biểu

Ban Trị sự Làng Xuyên Tây (1 thư) 

X

18

Đại biểu

Ban Trị sự xóm Mỹ Đô

X

19

Đại biểu

Ban Trị sự xóm Mỹ Thành

X

20

Đại biểu

Ban Trị sự xóm Mỹ Quang

X

21

Đại biểu

Ban Trị sự xóm Mỹ Hòa

X

22

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Nguyễn Thành

X

23

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Nguyễn Ngọc

X

24

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Nguyễn Văn

X

25

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Nguyễn Văn

X

26

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Nguyễn Thế

X

27

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Nguyễn Quang

X

28

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Nguyễn Đức

X

29

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Nguyễn Hữu

X

30

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Nguyễn Thanh

X

31

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Nguyễn Duy

X

32

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Nguyễn Phước

X

33

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Văn Bá

X

34

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Văn Phú

X

35

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Huỳnh Bá

X

36

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Huỳnh Công

X

37

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Trần (Trần Nghĩa)

X

38

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Trần (Trần Minh)

X

39

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Tộc Dương

X

40

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Tộc Đinh

X

41

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Tộc Ngô

X

42

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Tộc Huỳnh

X

43

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Tộc Phạm

X

44

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Tộc Lê

X

45

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Tộc Mai

X

46

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Tộc Tăng

X

47

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Tộc Hồ

X

48

Đại biểu

Hội đồng Gia Tộc Tộc Phạm

X

49

 

Đại diện Đội thợ xây dựng cơ bản và đội thợ đắp vẽ

X

50

 

Anh Bình : Kĩ thuật sắt đến giúp trong tháng đầu tiên

x

 51

 

Chùa Xuyên Tây (1 thư) và Tộc Xa (1 thư)

x

(Văn thư Trần Văn Hảo)

 

 


Khách trực tuyến

Hiện có 15 khách, 0 thành viên online