Trần Thị Thịnh (*)

Kính thưa Hội đồng gia tộc - Tộc Trần Văn - làng Xuyên Tây

Kính thưa quýị đại biểu, khách mời cùng toàn thể bà con Nội Ngoại.

Thưa toàn thể quý vị!

                                 Quê hương mãi mãi ở trong ta

                                 Dẫu có tha phương biệt mái nhà

                                 Đất Tổ là gì ai cũng hiểu

                                 Như là chỉ một mẹ và cha

    

Xem tiếp

(Trần Văn Hảo)

Khi tham gia Ban Xây dựng Nhà thờ Tộc với chức trách là Thủ quỹ và Văn thư, tôi buộc phải nghiên cứu nhiều tư liệu và tham vấn nhiều “nhân sĩ, trí thức cổ học”  nên đã hiểu biết nhiều vấn đề mới mẻ so với lúc còn là "tộc viên đại trà". Tôi sẽ lần lượt gửi đến bà con dưới hình thức các câu "hỏi - đáp".

Phần 1 dưới đây đã in phát cho đại biểu và bà con trong tập "Diễn văn Khánh thành Nhà thờ Tộc" dưới tiêu đề “100 câu Hỏi Đáp về “Việc Tộc” mà trai Tộc cần biết”, từ câu 1 đến câu 12.

 

Câu 1) Có thể tổ chức buổi Tế Lễ ở Nhà thờ Tộc với những hình thức (cấp độ) nào ?

“Cúng tế” là nghi thức quan trọng hàng đầu của bất cứ một lễ hội nào. Có 3 cấp độ Tế Lễ :

a) Mật Niệm : Có hoặc không có chiêng trống, không có ban nhạc cổ.

b) Tam Tuần : Có ban nhạc cổ, có xướng “Hưng, bái”... Buổi lễ có “3 tuần” gồm “Sơ hiến lễ” (phần dâng lễ ban đầu) ; Á hiến lễ (phần dâng lễ lần thứ hai) & “Chung hiến lễ” (tuần lễ thứ ba). Ba phần trên như là “mở bài, thân bài & kết luận” trong một bài văn.

c) “Bịện Nghi” : Cũng như “Tam tuần” nhưng có thêm phần “diễn xướng”. Nét tiêu biểu của “Bịện nghi” là các “lễ sanh” đứng ở ngoài hiên, khi nghe “Hành Sơ hiến lễ”... thì lễ sanh mới bưng “hương, rượu...” đi vào, đi chậm rãi từng bước theo hình chữ Tâm

Lễ An vị ở Nhà thờ Tộc Trần Văn Xuyên Tây sẽ được tiến hành với hình thức “Tam tuần”, còn trong ngày khánh thành (02/02) thì có thêm phần “thày” của nhạc sanh.

 

Câu 2) Cấu trúc một bài Văn Tế ở Nhà thờ tộc gồm những phần nào ?

Bài Văn tế Tiên linh ở Nhà thờ Tộc ta có 3 phần, tạm gọi như sau :

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 23 khách, 0 thành viên online