Trong chuyến đi miền Nam năm 2014, Ông Trần Văn Hảo (Phái Ba, Đời Thứ 14) đã được Ông Trần Văn Miết (Phái Ba, Đời Thứ 12) ở Long Thành (Đồng Nai) trao lại “Giấy mời dự Khánh thành Nhà thờ Tộc Trần Văn “ cùng tờ “Chương trình Lễ Khánh thành Nhà thờ Tộc Trần Văn” năm 1992.

Xem tiếp

Bài "Hỏi đáp về Tín ngưỡng và việc Tộc (Phần 1) đã có 12 câu hỏi và đáp, còn đây là "phần 2" bắt đầu từ "câu 13"

Câu 13) Vì sao khi cúng tế, người Tộc Trần thường khấn “Dĩnh Xuyên quận”?

          Trong Văn tế ở nhà thờ Tộc ta (có đăng ở thư mục “Tư liệu” của Website), trong phần “kính thưa” có ghi :

-         Thượng Thượng niệm : Phụng vị bổn âm đường Dĩnh Xuyên quận Thái Thái... Thủy Tổ TRẦN  VĂN TỘC lịch đại tiền quá vãng chư thần vị.

Vậy quận Dĩnh Xuyên ở đâu? Nên hiểu địa danh này thế nào cho đúng ?

Xem tiếp

                                                                                                    Trần Thị Thịnh (*)

Kính thưa Hội đồng gia tộc - Tộc Trần Văn - làng Xuyên Tây

Kính thưa quýị đại biểu, khách mời cùng toàn thể bà con Nội Ngoại.

Thưa toàn thể quý vị!

                                 Quê hương mãi mãi ở trong ta

                                 Dẫu có tha phương biệt mái nhà

                                 Đất Tổ là gì ai cũng hiểu

                                 Như là chỉ một mẹ và cha

    

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 87 khách, 0 thành viên online