Trên địa bàn hai làng Mỹ Xuyên Tây – Mã Châu có đến 8 nhà thờ tộc Trần trong vòng tròn bán kính 1km, bao gồm có 3 nhà thờ tộc Trần Văn, rồi nhà thờ tộc Trần Viết, Trần Hữu, Trần Tấn, Trần Phước và Trần Đức. Do đó, mỗi tộc Trần ở quê mình phải kèm một địa danh để dễ phân biệt. Ví dụ Trần Văn - Xuyên Tây, Trần Văn - Thuận Tây, Trần Văn - Bàu Cua, Trần Đức – Mỹ Thành, Trần Hữu – Trung Lương, Trần Văn - Câu Quảng...

Xem tiếp

 Tộc Trần Văn là một trong các tộc họ định cư lâu đời nhất ở làng Xuyên Tây (Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) tính đến nay đã 16 đời, con cháu dù sinh sống ở ở đất khách quê người cũng đều lưu giữ truyền thống hồi hướng về cội nguồn nơi đây

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 24 khách, 0 thành viên online