Tộc Trần Văn là một trong các tộc họ định cư lâu đời nhất ở làng Xuyên Tây (Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) tính đến nay đã 16 đời, con cháu dù sinh sống ở ở đất khách quê người cũng đều lưu giữ truyền thống hồi hướng về cội nguồn nơi đây

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 16 khách, 0 thành viên online