Trần Gia Phụng

1. Khoa thi năm Mậu Tuất


Năm Mậu Tuất (1898), nhằm năm Thành Thái thứ mười, khoa thi Hội được tổ chức tại kinh đô Huế. Trong khoa thi nầy, chỉ có một người Chánh Trúng cách là Nguyễn Tự Như, ban giám khảo trường thi thấy ít quá, xin vua gia ân dự hạng chánh trúng cách hai người nữa là Nguyễn Văn Trình và Phạm Tuấn, ngoài ra còn chọn thêm mười bốn người dự hạng thứ trúng cách (1). Như vậy, trước sau có tất cả mười bảy người được chấm đậu kỳ thi Hội, vào thi Đình để phân định cao thấp. Kết quả thi đình chia ra tám thí sinh đỗ tiến sĩ và chín thí sinh đỗ phó bảng.

Xem tiếp

A. Kỉ vật của ông “nguyên Trưởng Tộc”

          Trong ngày khởi công xây dựng lại Nhà thờ Tộc, ông Trần Như Sung - “nguyên Trưởng Tộc” giai đoạn 1976-2010 đã tặng cho tôi một kỉ vật, đó là bài “Diễn văn khánh thành Nhà thờ Tộc Trần Văn - Xuyên Tây”. Ông bảo: “Hồi 1992 cháu viết ông đọc. Bây giờ khởi công xây dựng lại Nhà thờ mới, chắc cháu cũng sẽ là người viết diễn văn khánh thành nên ông trao lại cho cháu. Tôi thật sự ngạc nhiên và xúc động vì không ngờ ông còn lưu giữ bài diễn văn đó suốt 22 năm qua.

          Tôi phấn khích nhớ lại...

Xem tiếp

Trên địa bàn hai làng Mỹ Xuyên Tây – Mã Châu có đến 8 nhà thờ tộc Trần trong vòng tròn bán kính 1km, bao gồm có 3 nhà thờ tộc Trần Văn, rồi nhà thờ tộc Trần Viết, Trần Hữu, Trần Tấn, Trần Phước và Trần Đức. Do đó, mỗi tộc Trần ở quê mình phải kèm một địa danh để dễ phân biệt. Ví dụ Trần Văn - Xuyên Tây, Trần Văn - Thuận Tây, Trần Văn - Bàu Cua, Trần Đức – Mỹ Thành, Trần Hữu – Trung Lương, Trần Văn - Câu Quảng...

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 95 khách, 0 thành viên online