Nhà thờ Tộc thuộc về lĩnh vực Tín ngưỡng chứ không phải lĩnh vực Tôn giáo. Do đó, mô-típ nghệ thuật và nghi thức thờ cúng của Nhà thờ Tộc cũng có tính bản sắc riêng. Về chữ nghĩa thì nhà thờ Tộc thường có các “từ khóa” như “Triệu Thủy –Triệu Tổ – Quang Tiền – Dụ Hậu...”, các hoành phi, câu đối nói về công đức Tổ tiên hoặc khuyến dạy con cháu các điều nhân nghĩa lễ trí tín...

Hội đồng gia tộc giao cho tôi ghi lại chữ Nho hoành phi, câu đối ở nhà thờ cũ trước khi triệt hạ, với định hướng là lấy lại nguyên văn câu chữ của nhà thờ cũ do các thế hệ cha ông ta trước đây đã chọn lọc, cân nhắc. Cụ thể :

Xem tiếp

                                                     Trần Gia Phụng

1. Khoa thi năm Mậu Tuất


Năm Mậu Tuất (1898), nhằm năm Thành Thái thứ mười, khoa thi Hội được tổ chức tại kinh đô Huế. Trong khoa thi nầy, chỉ có một người Chánh Trúng cách là Nguyễn Tự Như, ban giám khảo trường thi thấy ít quá, xin vua gia ân dự hạng chánh trúng cách hai người nữa là Nguyễn Văn Trình và Phạm Tuấn, ngoài ra còn chọn thêm mười bốn người dự hạng thứ trúng cách (1). Như vậy, trước sau có tất cả mười bảy người được chấm đậu kỳ thi Hội, vào thi Đình để phân định cao thấp. Kết quả thi đình chia ra tám thí sinh đỗ tiến sĩ và chín thí sinh đỗ phó bảng.

Xem tiếp

A. Kỉ vật của ông “nguyên Trưởng Tộc”

          Trong ngày khởi công xây dựng lại Nhà thờ Tộc, ông Trần Như Sung - “nguyên Trưởng Tộc” giai đoạn 1976-2010 đã tặng cho tôi một kỉ vật, đó là bài “Diễn văn khánh thành Nhà thờ Tộc Trần Văn - Xuyên Tây”. Ông bảo: “Hồi 1992 cháu viết ông đọc. Bây giờ khởi công xây dựng lại Nhà thờ mới, chắc cháu cũng sẽ là người viết diễn văn khánh thành nên ông trao lại cho cháu. Tôi thật sự ngạc nhiên và xúc động vì không ngờ ông còn lưu giữ bài diễn văn đó suốt 22 năm qua.

          Tôi phấn khích nhớ lại...

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 30 khách, 0 thành viên online