Người xưa nói "Gia chi hữu phả như quốc chi hữu sử dã", nghĩa là gia tộc có gia phả như đất nước có lịch sử vậy. Trải qua biết bao cơn binh hỏa, thiên tai bão lũ... nhưng Tộc ta vẫn giữ được quyển Gia phả gốc từ đời thứ Nhất đến đời thứ Tám, kể từ khi di cư vào Nam. Nhờ thế, gia phả các Phái sao chép lại rồi biên tiếp các đời sau của Phái, Chi của mình. Con cháu trong Tộc tự hào vì nguồn gốc lâu dài của dòng tộc mình.

Xem tiếp

                                                                                                     PGS.TS. Trần Thạnh

Tôi sống xa quê hương, chưa một lần được thấy nhà thờ tộc của mình. Vừa rồi nhờ Anh Trần Văn Hảo (hiện là Thư Ký kiêm Thủ Quỹ dự án xây lại nhà thờ tộc) gửi hình, tôi mới được thấy lần đầu. Nhìn cổng nhà thờ với màu vôi vàng úa, thật khó diễn tả được cảm xúc của mình.

Xem tiếp

Nhà thờ Tộc thuộc về lĩnh vực Tín ngưỡng chứ không phải lĩnh vực Tôn giáo. Do đó, mô-típ nghệ thuật và nghi thức thờ cúng của Nhà thờ Tộc cũng có tính bản sắc riêng. Về chữ nghĩa thì nhà thờ Tộc thường có các “từ khóa” như “Triệu Thủy –Triệu Tổ – Quang Tiền – Dụ Hậu...”, các hoành phi, câu đối nói về công đức Tổ tiên hoặc khuyến dạy con cháu các điều nhân nghĩa lễ trí tín...

Hội đồng gia tộc giao cho tôi ghi lại chữ Nho hoành phi, câu đối ở nhà thờ cũ trước khi triệt hạ, với định hướng là lấy lại nguyên văn câu chữ của nhà thờ cũ do các thế hệ cha ông ta trước đây đã chọn lọc, cân nhắc. Cụ thể :

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 87 khách, 0 thành viên online