HỘI ĐỒNG GIA TỘC                              Xuyên Tây, ngày 09 tháng 6  năm 2014

   TỘC TRẦN VĂN                                  

 

THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG LẠI NHÀ THỜ TỘC - ĐỢT II

Kính gửi : Bà con nội ngoại của Tộc Trần Văn (Xuyên Tây, Quảng Nam)

 

           Ngày 31/5/2014 vừa qua, Hội đồng gia tộc (HĐGT) đã họp sơ kết quỹ xây dựng Nhà thờ Tộc. Tổng số tiền đã nhận được trong đợt I là 217.000.000đ (Hai trăm mười bảy triệu đồng y). Trong niềm vui về kết quả bước đầu khả quan đó, HĐGT và Ban vận động xây dựng lại nhà thờ Tộc xin gửi lời cảm ơn sự đồng thuận và nhiệt tình đóng góp của quý bà con ở mọi miền. Dù HĐGT chưa có kế hoạch gửi Thư ngỏ cho các cháu gái nhưng cũng đã có một số cháu góp sức ngay trong đợt I. Đồng thời gia đình ông Trần Quế ở Úc và Canada gửi về 79 triệu VNĐ cũng là niềm khích lệ lớn lao đối với việc đại sự của Tộc ta.


Khách trực tuyến

Hiện có 66 khách, 0 thành viên online