Tôi xin gửi đến quý bà con Bảng Thành Tích các cuộc thi toán quốc tế của cháu Trần Đoàn Duy Phúc, con của Ô. Trần Hường (Đời 13-Phái 3) do gia đình cung cấp. Thành tích của cháu Phúc rất đáng tự hào vì cháu đã đoạt các thứ hạng đầu ở nhiều cuộc thi ở nước ngoài gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Mong rằng đây sẽ là tấm gương cho con cháu trong tộc noi theo, nỗ lực vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.

Trần Thông

----------------------------------------------------------

No. COMPETITIONS DATE 2 CUP 8 GOLD 5 SILVER
1 SINGA (Singapore Math Team Global Challenge) 22-26/11/2019      
  * Overall Winner   (CUP) Overall Champion    
  * Individual Round     GOLD  
  * Team Round     GOLD  
2 MWB (Mathematics Without Borders)-Autumn 2019 26/10/2019   GOLD  
3 AMO ( American Mathematics Olympiad) 06/10/2019   GOLD  
4 IGO (The 6th Iranian Geometry Olympiad) 15/09/2019     SILVER
  VANDA and IJMO (STEAM AHEAD) 2019 26-30/07/2019      
5 VANDA (Vanda Science Global Finals) 2019 26-30/07/2019      
  * Individual Round       SILVER
  * Team Round     GOLD  
6 IJMO (International Junior Mathematics Olympiad) 26-30/07/2019   GOLD  
7 SIMOC (Singapore International Math Olympiad Challenge) 06-09/07/2019      
  * Overall Winner   (CUP) Overall 1st Runner-Up    
  * Math Olympiad Contest       SILVER
  * Math Warrior       SILVER
8 SMO (Singapore Mathematical Olympiad) 29/06/2019   GOLD  
9 IVY Prep Championship 2019 03/11/2019      
  * VY Run Group        
  * IVY Jum Writing        
10 VANDA (Vanda International Science Competition) 12/05/2019     SILVER
11 SASMO (Singapore and Asian School Math Olympiad) 06/04/2019   GOLD  

 Bản dịch tiếng Việt:

STT CUỘC THI Ngày Cúp 8 Vàng 5 Bạc
1 SINGA (Thừ Thách Đồng Đội Toán Toàn Cầu) 22-26/11/2019      
  * Người Thắng Giải Toàn Thể   Cúp Vô Địch Toàn Thể    
  * Vòng thi cá nhân     VÀNG  
  * Vòng thi đồng đội     VÀNG  
2 MWB (Toán học Không Biên giới-Mùa Thu 2019) 26/10/2019   VÀNG  
3 AMO ( Olympic Toán Mỹ) 06/10/2019   VÀNG  
4 IGO (Olympic Hình học Iran Lần Thứ 6) 15/09/2019     BẠC
  VANDA và IJMO (NGHỊ LỰC VƯƠN LÊN) 2019 26-30/07/2019      
5 VANDA (Chung kết Toàn cầu về Khoa học Vanda) 2019 26-30/07/2019      
  * Vòng thi cá nhân       BẠC
  * Vòng thi đồng đội     VÀNG  
6 IJMO (Olympic Toán Quốc tế Trung học) 26-30/07/2019   VÀNG  
7 SIMOC (Thử Thách Toán Olympic Quốc Tế Singapore) 06-09/07/2019      
  * Người Thắng Giải Toàn Thể   Cúp Á Khôi Thứ Nhất Toàn Thể    
  * Thi Olympic Toán       BẠC
  * Chiến Binh Toán học       BẠC
8 SMO (Olympic Toán Singapore) 29/06/2019   VÀNG  
9 IVY Vô địch Vòng Khởi động 2019 03/11/2019      
  * VY Đồng đội Điều hành        
  * IVY Viết Jum        
10 VANDA (Cuộc thi Khoa học Quốc tế Vanda) 12/05/2019     BẠC
11 SASMO (Olympic Toán Trung học Á Châu và Singapore) 06/04/2019   VÀNG  

 

 

 


Khách trực tuyến

Hiện có 11 khách, 0 thành viên online