Xin gửi Quý Bà Con Bản Tin Ngắn Số 08. Kỳ này có tin về Thư Cảm Ơn của HĐGT và việc dời ngày Lễ Cúng Tạ đến Chủ Nhật 24/11/2019 (tức 28/10 Âm Lịch-Kỷ Hợi). Ngoài ra, bà con tiếp tục đóng góp tiền, trong đó có Ô. Trần Hường (P3) ở TPHCM đóng 2 triệu đồng và bà 8 Quảng (P2) ở Định Quán (Đồng Nai) đóng 1 triệu đồng.

Thân mến,
Trần Văn Thông
------------------------------------------------------------------

BẢN TIN NGẮN SỐ 8 – Ngày 18/11/2019

A] Về xây dựng:

Do cần có thêm một số thời gian để chuẩn bị, ngày Lễ Cúng Tạ Tiên Linh được đời đến Chủ Nhật 24/11/2019 (nhằm 28 Tháng 10 Âm lịch Kỷ Hợi).

HĐGT đã có Thư cảm ơn tất cả Quý Bà Con đã rộng lòng đóng góp sức người, sức của cho việc trùng tu Khu Mộ Tổ, đến nay đã hoàn thành.

(Xin xem toàn văn Thư Cảm Ơn đăng trên Trang Web của Tộc)

B] Về đóng góp tài chính:

Đóng góp của bà con tại quê nhà:

Từ 27/10 đến 14/11/2019 thu được 5.700.000 đ (xin xem danh sách sau đây), nâng tổng số thu tại quê nhà lên 93.500.000đ

STT Ngày Họ và Tên Phái Ghi chú Số tiền (đồng)
    Số thu đến cuối kỳ trước                  87,800,000
96 27/10/2019 Trần Văn Ngọc 2 Duy Xuyên                    500,000
97 27/10/2019 Trần An 2 Bình Định                    500,000
98 27/10/2019 Trần Hẹn 2 Kontum                    200,000
99 27/10/2019 Trần Kim 2 Duy Xuyên                    500,000
100 05/11/2019 Trần Định 2 Duy Xuyên                    500,000
101 07/11/2019 Trần Văn Dương 2 Duy Xuyên Con Ô.Trần Quỳ                  500,000
102 07/11/2019 Trần Văn Tuấn 2 Duy Xuyên Con Ô.Trần Thiện Vỹ                  500,000
103 07/11/2019 Trần Văn Phi 2 Duy Xuyên Con Ô.Trần Thiện Vỹ                  500,000
104 07/11/2019 Trần Thị Tám (Cô 8 Quảng) 2 Định Quán (Đ.Nai)                1,000,000
105 14/11/2019 Trần Tí 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Lợi                  500,000
106 14/11/2019 Trần Ba 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Bì                  500,000
    Số thu trong kỳ này                        5,700,000
    TỔNG SỐ THU TẠI QUÊ NHÀ ĐẾN CUỐI KỲ NÀY       93,500,000

Đóng góp của bà con ở các tỉnh phía Nam:

STT Ngày Họ và Tên Phái Ghi chú Số tiền (đồng)
    Số thu đến cuối kỳ trước       92,500,000
28 08/11/2019 Trần Hường 3 TPHCM Con Ô. Trần Thái 2,000,000
    TỔNG SỐ THU TẠI TPHCM đến cuối kỳ này       94,500,000

 

Ngày 14/11/2019: Thủ Quỹ Trần Văn Hải đã nhận được 2 triệu đồng đóng góp của Ô. Trần Hường (TpHCM) do Ô. Trần Văn Thông chuyển khoản về

C] Về số quyết toán Thu-Chi

Ngày 08/11/2019 có thêm 1 khoản chi nhỏ 500 nghìn đồng tiền công thợ tô trát bên trong Nhà Bia Tộc và tổng vệ sinh chung quanh các ngôi mộ mới trùng tu; nên số liệu quyết toán đến nay như sau:

TỔNG THU (a+b)                                             :              301.471.000

a) Thu Bà Con đóng góp                                     :                188.000.000

     - Thu tại quê nhà XT                                      :                  93.500.000

     - Thu tại TP.HCM                                           :                  94.500.000

b) Thu chuyển từ Sổ tiết kiệm (quỹ Tộc)               :                113.471.000

TỔNG CHI                                                         :            227.920.000. Trong đó:

    -  Trùng tu 20 mộ                                           :                207.620.000

    - Nhà Bia Tộc                                                 :                  20.300.000

THỪA (nộp lại Quỹ Tộc)                                      :            73.551.000

 

D] Hình ảnh:

 

Ngày 01/11/2019: Ông Trần Văn Trảng và Ông Trần Văn Dương vào Nam thăm bà con đã thu xếp đi Dầu Tiếng (Bình Dương) dự đám giỗ của Ô.Trần Văn Thọ (cha của Ô. Trần Văn Thông)

Trong ảnh từ trái sang: Ô.Trảng_Ô.Dương_Ông Thân_Ông Thông thắp hương viếng mộ Ô.Thọ

Dịp này bà con gặp nhau trao đổi bàn luận các việc ở quê trong bầu không khí thân tình. Ô. Thân thay mặt gia tộc tại các tỉnh phía Nam trong dự án trùng tu KMT đã cảm ơn gia đình Ô. Thông đã tích cực đóng góp tài chính góp phần cho việc chung của gia tộc có điều kiện hoàn thành.

Trong ảnh: Ô.Thân, Ô. Trảng, Ô. Dương cùng các em ruột/em rể của Ô. Thông

 

Ngày 02/11/2019: Ông Trảng và Ông Dương đã thu xếp đi Định Quán (Đồng Nai) thăm Bà 8 Quảng (em của Ông 6 Tá –Trần Văn Tá). Ở tuổi đã 83 nhưng Bà 8 Quảng vẫn khỏe, vẫn minh mẫn nói chuyện về quê hương Nam Phước nhắc đến nhiều người. Bà rất sẵn lòng hỗ trợ gia tộc trong việc trùng tu Khu Mộ Tổ, đã đóng 1 triệu đồng đưa cho Ông Dương mang về quê sau đó vài ngày.

 

Sáng 03/11/2019: Đến thăm nhà Ô. Trần Văn Thân ở Bình Chánh (TPHCM). Ô. Thân được Tộc phân công làm Đại diện HĐGT tại các tỉnh phía Nam và nước ngoài, ông đã tích cực cổ động bà con tham gia đóng góp tài chính gởi về quê kịp thời, số đóng góp của bà con phía Nam và nước ngoài đã vượt chỉ tiêu HĐGT giao (Giao 70 triệu đồng, thực hiện hơn 94 triệu đồng).

Trong ảnh (từ trái sang): Ô.Thông_Ô.Thân_Ô.Trảng_Ô.Phước (Con bà 8 Quảng, em Ô. 6 Tá)_Khoa (Vợ Ô.Thông)_Ô.Dương_Ô.Cường (Cháu Ô.Trảng)

 

Trưa 03/11/2019: Đi thăm khu di tích địa đạo Củ Chi trong tình thân ái bà con.

 Trong ảnh: Ô.Thân_Ô.Dương_Ô.Trảng_Ô.Thông

                                                                        @@@

Trần Văn Thông (Đời 13-Phái 2)
Trưởng Ban Thông tin Dự án