Tôi xin gửi đến Quý Bà Con Bản Tin Ngắn số 07. Bản Tin này có hình ảnh và Biên Bản cuộc họp HĐGT ngày 27/10/2019.

Thân mến,
Trần Văn Thông
--------------------------------------------------------------------------------

DỰ ÁN TRÙNG TU KHU MỘ TỔ CỦA TỘC TRẦN VĂN (XT)

BẢN TIN NGẮN SỐ 7 – Ngày 04/11/2019

A] Về xây dựng:

Công trình trùng tu Khu Mộ Tổ đã hoàn thành vào ngày 06/10/2019 (Nhằm mùng 8 Tháng 8 Âm lịch Kỷ Hợi). Ngày 27/10/2019 Hội Đồng Gia Tộc và Ban Xây Dựng đã họp tổng kết công trình, giải thích một số thắc mắc của bà con và định ngày Lễ Cúng Tạ Tiên Linh, là ngày 17/11/2019 (nhằm 21 Tháng 10 Âm lịch Kỷ Hợi)

(Xin xem Biên Bản Họp HĐGT đăng trên Trang Web này)

B] Về đóng góp tài chính:

Bổ sung đóng góp của bà con tại quê nhà trong ngày 29/09/2019: 6.000.000 đ (xin xem danh sách sau đây), nâng tổng số thu tại quê nhà lên 87.800.000đ

STT Ngày Họ và Tên Phái Ghi chú Số tiền (đ)
74 29/09/2019 Trần Văn Tạo 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Chinh          500,000
75 29/09/2019 Trần Văn Tân 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Chinh          500,000
76 29/09/2019 Trần Văn Tài 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Văn Tạo          500,000
77 29/09/2019 Trần Duy Linh 3 Duy Xuyên Cháu nội Ô. Trần Chinh          500,000
78 29/09/2019 Trần Văn Bảy 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Văn Cỏ          500,000
79 29/09/2019 Trần Văn Ninh 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Niên          500,000
80 29/09/2019 Trần Khoan 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Hát          500,000
81 29/09/2019 Trần Ả 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Hát          500,000
82 29/09/2019 Trần Xuân Trang 3 TPHCM Con Ô. Trần Khoan          500,000
83 29/09/2019 Trần Hoàng 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Khoan          500,000
84 29/09/2019 Trần Văn Tuyền 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Ả          500,000
85 29/09/2019 Trần Văn Khải 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Cánh          500,000
    CỘNG            6,000,000

 

Ngày 19/10/2019: Thủ Quỹ Trần Văn Hải đã nhận được 10.5 triệu đồng đóng góp của bà con phía Nam gửi về bằng chuyển khoản

C] Về số quyết toán Thu-Chi

Hiện nay một số bà con vẫn còn đóng tiền ở các chi chưa tập hợp lên, và một số khoản chi nhỏ cũng chưa ghi nhận đủ, vì vậy số liệu tạm quyết toán như sau:

TỔNG THU (a+b)                                                       293.771.000
a) Thu bà con đóng góp                                                  180.300.000
    - Thu tại quê nhà Xuyên Tây                                                          87.800.000
    - Thu tại TP.HCM                                                                          92.500.000

b) Thu từ Sổ Tiết Kiệm (Quỹ Tộc)                                    113.471.000

TỔNG CHI                                                                  227.420.000
Trong đó: - Chi trùng tu 20 mộ kể cả bia mới                     207.620.000
               - Chi làm Nhà Bia Tộc                                         19.800.000

THỪA (Nộp lại Quỹ Tộc)                                              66.351.000

D] Hình ảnh:

 

Các dãy Mộ Tổ cũ trước khi được trùng tu.
Trong ảnh: Ô. Trần Văn Dương và Ô. Trần Văn Trảng thắp hương Mộ Tổ dịp lễ Tế Xuân (tháng 02/2017)

Ngày 05/10/2019: 20 ngôi mộ Tổ đã được trùng tu xong, tọa lạc ngay ngắn trước Nhà Bia Tộc

 

Nhà Bia Tộc cũ trước khi được trùng tu (Ảnh chụp tháng 02/2017).

 

Ngày 05/10/2019: Nhà Bia Tộc mới sau khi được trùng tu.

 

Ngày 27/10/2019: Họp HĐGT tại Nhà Thờ Tộc

                                                                       @@@

Trần Văn Thông (Đời 13-Phái 2)
Trưởng Ban Thông tin Dự án

 

 

 


Khách trực tuyến

Hiện có 15 khách, 0 thành viên online