Chào Quý Bà Con,
Tôi gửi Quý Bà Con "Bản Tin Ngắn Số 03" về Dự án trùng tu Khu Mộ Tổ Tộc Trần văn (XT) tại nghĩa trang Gò Khoai (Mỹ Luân-Nam Phước-Duy Xuyên). Bản Tin đợt này có hình ảnh mới nhất về công việc trùng tu Mộ Tổ, ảnh họp HĐGT và các ảnh sinh hoạt khác trong gia tộc ở quê nhà cũng như ở tỉnh xa.
Số đóng góp của Quý Bà Con đến nay đã được 157.5 triệu đồng.

Trần Văn Thông
Trưởng Ban Thông tin Dự án
---------------------------------------------------------------------------

DỰ ÁN TRÙNG TU KHU MỘ TỔ CỦA TỘC TRẦN VĂN (XT)

BẢN TIN NGẮN SỐ 3 – Ngày 16/09/2019

A] Về xây dựng:

Đến nay đã hoàn thiện nâng cấp mộ của 10 vị, mộ của 10 vị còn lại đang được thợ ráp nắp quan. Tổng thể toàn công trình đã hoàn thành gần 90%.

B] Về đóng góp tài chính:

Trong tuần lễ từ 08 đến 14/09/2019 tại quê nhà bà con đã đóng góp được 18.000.000đ (xin xem danh sách bên dưới, nâng tổng số thu từ đầu đến nay được 75.500.000đ.

STT

Ngày

Họ và Tên

Phái

            Cộng

 

Số Thu kỳ trước

 

 

 

     57,500,000

36

14/09/2019

Trần Minh Hoàng

2

Đà Nẵng

          500,000

37

14/09/2019

Trần Văn Tuấn

2

Đà Nẵng

          500,000

38

14/09/2019

Trần Văn Châu

2

Đà Nẵng

          500,000

39

14/09/2019

Trần Văn Hà

2

Đà Nẵng

          500,000

40

14/09/2019

Trần Lệ

2

Duy Xuyên

          500,000

41

14/09/2019

Trần Chi (Cư)

2

Duy Xuyên

          500,000

42

14/09/2019

Trần Minh Hải

2

Duy Xuyên

          500,000

43

14/09/2019

Trần Minh Khánh

2

Duy Xuyên

          500,000

44

14/09/2019

Trần Văn Tấn

2

Duy Xuyên

          500,000

45

14/09/2019

Trần Văn Ngọc

2

Duy Xuyên

          500,000

46

14/09/2019

Trần Văn Tín

2

Duy Xuyên

          500,000

47

14/09/2019

Trần Hạ Đa

2

Duy Xuyên

          500,000

48

14/09/2019

Trần Văn Thành

2

Duy Xuyên

          500,000

49

14/09/2019

Trần Minh Long

2

Duy Xuyên

          500,000

50

14/09/2019

Trần Duy Phương

2

Hà Nội

          500,000

51

14/09/2019

Trần Nhật Minh

2

Hà Nội

       1,000,000

52

14/09/2019

Trần Văn Nghĩa

2

Duy Xuyên

          500,000

53

14/09/2019

Trần Văn Diệu

2

Duy Xuyên

          500,000

54

14/09/2019

Trần Văn Hiền

2

Duy Xuyên

          500,000

55

14/09/2019

Trần Văn Trảng

2

Duy Xuyên

          500,000

56

14/09/2019

Trần Văn Vy

2

Duy Xuyên

          500,000

57

14/09/2019

Trần Văn Đức

2

Duy Xuyên

          500,000

58

14/09/2019

Trần Văn Mạnh

2

Duy Xuyên

          500,000

59

14/09/2019

Trần Văn Trương

2

Duy Xuyên

          500,000

60

14/09/2019

Trần Văn Phúc

2

Duy Xuyên

          500,000

61

14/09/2019

Trần Tùng

2

Duy Xuyên

          500,000

62

14/09/2019

Trần Bá

2

Duy Xuyên

          500,000

63

14/09/2019

Trần Đức

2

Duy Xuyên

          500,000

64

14/09/2019

Trần Sơn

2

Duy Xuyên

          500,000

65

14/09/2019

Trần Nghệ

2

Duy Xuyên

          500,000

66

14/09/2019

Trần Rin

2

Duy Xuyên

          500,000

67

14/09/2019

Trần Lâm

2

Duy Xuyên

          500,000

68

14/09/2019

Trần Huynh

2

Duy Xuyên

          500,000

69

14/09/2019

Trần Hải

2

Duy Xuyên

          500,000

70

14/09/2019

Trần Hà

2

Duy Xuyên

          500,000

 

 

Cộng số Thu Kỳ Này

 

 

     18,000,000

 

 

Lũy kế số Thu từ đầu đến nay

 

 

     75,500,000

 Tại các tỉnh phía Nam và nước ngoài, bà con đã đóng góp được  82.000.000 đ, xin xem danh sách sau đây:

STT

Ngày

Họ và Tên

Phái

Ghi chú

    Số Tiền (đ)

01

03/09/2019

Trần Thiện Thân

2

TPHCM

Con Ô. Trần Văn Tần (Trần Cúc)

      1,000,000

02

03/09/2019

Trần Văn Hiếu/Trần Văn Hạnh

2

TPHCM và Tam Kỳ

Con Ô. Trần Văn Hùng

      5,000,000

03

04/09/2019

Trần Lập

3

TPHCM

Con Ô. Trần Hồng

      1,000,000

04

05/09/2019

Trần Văn Thanh (Miết)

3

Long Thành (Đồng Nai)

Chi Nhì

      2,000,000

05

05/09/2019

Trần Văn Sơn

3

Long Thành (Đồng Nai)

Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết)

        500,000

06

05/09/2019

Trần Văn Phước

3

Long Thành (Đồng Nai)

Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết)

        500,000

07

05/09/2019

Trần Thị Kim Thu

3

Long Thành (Đồng Nai)

Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết)

        500,000

08

05/09/2019

Trần Thị Ánh Tuyết

3

Long Thành (Đồng Nai)

Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết)

        500,000

09

05/09/2019

Trần Thị Minh Hải

3

Long Thành (Đồng Nai)

Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết)

        500,000

10

05/09/2019

Trần Văn Công

3

Long Thành (Đồng Nai)

Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết)

        500,000

11

05/09/2019

Trần Thị Thu Hương

3

Long Thành (Đồng Nai)

Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết)

        500,000

12

08/09/2019

Trần Thị Một

3

Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu)

Chi Nhì-Con Ô. Trần Văn Sinh

        500,000

13

05/09/2019

Trần Văn Sinh

3

Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu)

Chi Nhì-Em Ô. Trần Chinh

     1,000,000

14

05/09/2019

Trần Văn Lập

3

Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu)

Chi Nhì-Con Ô. Trần Văn Sinh

     1,000,000

15

08/09/2019

Trần Văn Vinh

3

Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu)

Chi Nhì-Con Ô. Trần Văn Sinh

     1,000,000

16

06/09/2019

Trần Tam/Trần Thạnh/Trần Hùng

2

Úc & Canada

Con Ô. Trần Quế

   34,500,000

17

07/09/2019

Trần Văn Phú

2

TPHCM

Con Ô. Trần Da

    2,000,000

18

07/09/2019

Trần Văn Lý

3

TPHCM

Con Ô. Trần Bửu

    2,000,000

19

08/09/2019

Trần Văn Thông/Trần Văn Thái/Trần Quang Thành/Trần Quang Thuận/Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Tường Thụy

2

TPHCM & Bình Dương

Con Ô. Trần Văn Thọ

  26,500,000

20

10/09/2019

Trần Văn Phục

2

TPHCM

Con Ô.Trần Tá

    1,000,000

 

Cộng

 

 

 

 

 82,000,000

 Tổng số đóng góp toàn gia tộc đến này được 157.5 triệu đồng, bà con vẫn đang tiếp tục đóng góp.

 C] Hình ảnh:

Sáng ngày 08/09/2019 HĐGT đã họp tại Nhà Thờ Tộc xem xét các góp ý của bà con về một số chi tiết việc trùng tu Khu Mộ Tổ. Cuộc họp đã thảo luận kỹ càng các góc cạnh của vấn đề trước khi đi đến quyết định chủ trương như đã báo Quý Bà Con trong Bản Tin Ngắn Số 2. Hình ảnh các vị cao niên, trưởng lão của gia tộc ngồi bàn luận trao đổi ý kiến thật là xúc động.

Trong ảnh: Từ trái sang: Ô. Trần Châu (Trưởng Phái Ba)_Ô.Trần Tạm (Kế toán kiêm Thư ký Ban Xây dựng) _Ô. Trần Trảng (Thành viên BXD)_Ô. Trần Hưởng (Phái Tư)_Ô.Trần Niên (Trưởng lão, Phái Ba)_Ô. Trần Lễ (Trưởng Tộc kiêm Trưởng BXD)_Ô. Trần Ba (Trưởng Phái Tư)

Tối 08/09 bà con quanh vùng Long Thành (Đồng Nai) và Bà Rịa Vũng Tàu đã đến nhà Ô. Trần Văn Miết (Sáu Thanh, Đời 12, Phái 3, Chi Nhì) nghe tâm tình về trách nhiệm của con cháu đối với mồ mả ông bà. Ông Miết là bậc cao niên, trưởng lão của Tộc trong vùng cũng như tại phía Nam, Ông có tinh thần hướng về gia tộc rất cao, luôn khuyên bảo con cháu sống đúng theo đạo nghĩa, bản thân ông dù đã tuổi cao sức yếu, vẫn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Trong ảnh: Từ trái sang: Ô. Trần Văn Công (Con Ô. Miết)_Trần Văn Vinh (Cháu kêu Ô. Miết bằng Bác)_Trần Viết Hải (Con rể )_Bà Lài (Vợ Ô. Miết)_Ô.Trần Văn Miết

Việc trùng tu Khu Mộ Tộ đang được thực hiện tốt theo hướng chỉ đạo mới của HĐGT, trong đó có việc chưa tiến hành trùng tu dãy mộ thứ 3.

 

Trong ảnh: sáng ngày 10/09/2019, Ông Trần Niên, một trưởng lão của Phái Ba, ra Nghĩa trang Gò Khoai khảo sát thực địa các vị trong dãy mộ số 3.

Việc quản lý số thu đóng góp của bà con đang được Thủ Quỹ và Kế Toán phối hợp chặt chẽ, hàng tuần đều có đối chiếu kiểm tra tiền đã thu so với sổ sách.

 

Trong ảnh: Tối 14/09, Kế Toán (Ô. Trần Tạm) đang làm việc sổ sách với Thủ Quỹ (Ô.Trần Văn Hải) tại nhà Ô. Hải, có Ô. Trần Châu (Trưởng Phái Ba) đến tham gia góp ý.

20 ngôi Mộ Tổ đang được hoàn chỉnh trùng tu ở giai đoạn cuối, ảnh chụp ngày 16/09/2019:

 

 

                                                                         @@@

Thân mến,
Trần Văn Thông (Đời 13-Phái 2)
Trưởng Ban Thông tin Dự án

 


Khách trực tuyến

Hiện có 12 khách, 0 thành viên online