Sau đây là Danh sách bà con đóng góp cho việc trùng tu Khu Mộ Tổ do Thủ Quỹ Ban Xây Dựng (Trần Văn Hải) thu được tại quê nhà tính đến ngày 07/09/2019.

Trần Văn Thông
Trưởng Ban Thông tin Dự án
-------------------------------------------------------------

STT

Ngày

Họ và Tên

Phái

Ghi chú

         Cộng

01

22/07/2019

Gia đình Trần Sáu

2

Đà Nẵng

 

        30,000,000

02

02/08/2019

Trần Văn Trung

2

TPHCM

 

         5,000,000

03

02/08/2019

Trần Văn Thuận

2

Duy Xuyên

 

         500,000

04

02/08/2019

Trần Văn Lâm

3

Duy Xuyên

 

         500,000

05

02/08/2019

Trần Văn Tâm

3

Duy Xuyên

 

         500,000

06

17/08/2019

Trần Văn Hải

4

Duy Xuyên

 

         500,000

07

17/08/2019

Trần Đình Dũng

4

Đà Nẵng

 

         500,000

08

17/08/2019

Trần Đình Hùng

4

Đà Nẵng

 

         500,000

09

17/08/2019

Trần Tư

2

Duy Xuyên

 

         500,000

10

17/08/2019

Trần Đình Chung

4

Vĩnh Phúc

 

         500,000

11

17/08/2019

Trần Đình Bắc

4

Vĩnh Phúc

 

         500,000

12

17/08/2019

Trần Ba

4

Đại Lộc

 

         500,000

13

17/08/2019

Trần Hai

4

Đại Lộc

 

         500,000

14

17/08/2019

Trần Văn Tân

4

Đại Lộc

 

         500,000

15

17/08/2019

Trần Văn Lên

4

Đại Lộc

 

         500,000

16

17/08/2019

Trần Văn Hạnh

4

Đại Lộc

 

         500,000

17

17/08/2019

Trần Văn Phúc

4

Đại Lộc

 

         500,000

18

17/08/2019

Trần Văn Quang

2

Duy Xuyên

 

         500,000

19

17/08/2019

Trần Văn Long

2

Duy Xuyên

 

         500,000

20

17/08/2019

Trần Văn Tèo

2

Duy Xuyên

 

         500,000

21

17/08/2019

Trần Văn Hưởng

4

Duy Xuyên

 

         500,000

22

17/08/2019

Trần Xuân Diệu

4

Duy Xuyên

 

         500,000

23

17/08/2019

Trần Xuân Danh

4

Duy Xuyên

 

         500,000

24

17/08/2019

Trần Văn Tú

4

Khánh Hòa

 

         500,000

25

01/09/2019

Trần Văn Thư

4

 

 

         500,000

26

01/09/2019

Trần Thị Quyên

3

Đà Nẵng

Con Ô. Trần Châu (Trưởng P3)

         500,000

27

01/09/2019

Trần Văn Hùng

3

Tp HCM

Con Bà. Bảy (Em Ô. Trần Châu)

      1,000,000

28

07/09/2019

Trần Văn Thủy

2

Đà Nẵng

 

         500,000

29

07/09/2019

Trần Giới & Trần Văn Khải

2

Đà Nẵng

Hai cha con

      6,000,000

30

07/09/2019

Trần Ngũ

2

Duy Xuyên

 

         500,000

31

07/09/2019

Trần Lễ

2

Duy Xuyên

Trưởng Tộc

         500,000

32

07/09/2019

Trần Thanh Hải

2

Duy Xuyên

Con Ô. Trần Lễ

         500,000

33

07/09/2019

Trần Văn Hải

2

Duy Xuyên

 

         500,000

34

07/09/2019

Trần Văn Liên

3

Duy Xuyên

 

         500,000

35

07/09/2019

Trần Văn Tường

3

Đà Nẵng

 

         500,000

 

Cộng

 

 

 

 

    57,500,000

 


Khách trực tuyến

Hiện có 10 khách, 0 thành viên online