Xin kính chuyển đến Quí Bà Con Biên Bản Họp Tộc ngày 04/07/2019 ( nhằm mồng 02/06 âm lịch) về việc Trùng Tu Khu Mộ Tổ Tộc Trần Văn Tại Xuyên Tây.

Trần Văn Thông
BQT Trang Web

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Duy Xuyên ngày 04.07.2019 / Mồng 2 tháng 6 âm lịch                                     

                                                                     BIÊN BẢN

                                              Họp Tộc Trần Văn tại Nhà Thờ Tộc

*) Thành phần Tham dự:

- Hội đồng Gia tộc

- Các Chi Đại diện

*) Ông Trần Lễ Đại diện Tộc triển khai các nội dung quan trọng sắp đến:

     -        Trùng Tu khu mộ Tổ Tộc Trần Văn tại Xuyên Tây.

Có mặt đại diện Các Phái như sau:

. Đại diện Tộc: Ô. Trần Lễ (Trần Việt Hùng)

Và Các Chi: ÔÔ. Trần Châu, Trần Trảng, Trần Hải, Trần Trung, Trần Tạm, Trần Hai (Đại Lộc), Trần Phú, Trần Thuận, Trần Vi.

-        Từ nay đến 20/6 âm lịch, từng Chi báo cụ thể trai Tộc và nội dung đóng góp được bao nhiêu để Tộc quyết.

-        Bầu Ban Xây dựng gồm có:

         . Ô.Ô. Trần Lễ, Trần Tùng, Trần Châu, Trần Hải, Trần Tạm

         . Đại diện các Phái, Chi:

                  Ô.Trần Trảng (P2)

                  Ô. Trần Châu (P3)

                  Ô. Trần Hai (Đại Lộc) (P4)

       - Đề nghị Ô.Trần Lễ coi ngày để động thổ.

Cuộc họp đã thông qua và nhất trí khép biên bản. Đến ngày 20/6 âm lịch, từng Chi phải báo cáo cụ thể như đã họp.

Thư ký                                                                              Đại diện Tộc

Trần Tạm                                                                         Trần Việt Hùng

(Đã ký)                                                                  (Đã ký và đóng dấu HĐGT)

 

Bản sao Biên Bản:

 

 


Khách trực tuyến

Hiện có 16 khách, 0 thành viên online