Xin gửi Quý Bà Con Bản Tin Tộc Trần Văn-Xuyên Tây-Quý 3.2016.

Thân mến
Trần Văn Thông

------------------------------------------------------------------------------

03/07/2016 (29/05/Bính Thân):

Sinh nhật tuổi 27 của cháu Trần Hải Đăng (Phái Hai, Đời 14, con của Ô.Trần Văn Thông) được gia đình tổ chức tại Nhà hàng 107 Pasteur (Quận 1-TpHCM) với sự có mặt của Ô.Trần Thiện Thân (Phái Hai, Đời 12) và cháu Trần Thị Thúy Quỳnh (Đời 14, con của Ô.Trần Quang Thành, em Ô.Thông)

Từ trái sang: Cháu Trần Thị Thúy Quỳnh_Cháu Trần Hải Đăng _Ô. Trần Thiện Thân_Ông Trần Văn Thông_Bà Võ Kim Khoa (Vợ Ô.Thông)

04/07/2016 (30/05/Bính Thân):

Ông Trần Văn Ba (Trưởng Phái Tư) đã mở cuộc họp tại quê nhà Duy Xuyên gồm các trưởng chi trong phái nhằm thảo luận về gia phả của phái. Kết quả đã sửa chữa được một số nhầm lẫn về đời, về tên người, về thứ lớp trong phái.

(Xin xem chi tiết trong bài “Hiệu chỉnh, bổ sung một số chi tiết của Gia phả Phái Tư đăng trên trang Web của Tộc ngày 17/07/2016)

Từ phải qua: Ô.Trần Ba, Trần Nam, Trần Văn Hải, Trần Văn An, Trần Văn Luôn, Trần Văn Hảo trong cuộc họp.

04/08/2016 (02/07/Bính Thân):

Lễ Tế Thu đã được tổ chức tại Nhà Thờ Tộc với sự có mặt của đại diện ba phái trong Tộc. Sau buổi Lễ là phần phát thưởng khuyến học như mọi năm. Nhân dịp này, Phái Tư đã công bố Quyển Gia Phả chữ Nho đã được dịch ra chữ quốc ngữ và in ra làm nhiều quyển giao cho các Trưởng Chi giữ.

Các ông trưởng lão bái lạy tổ tiên.

 

Các cháu học sinh xuất sắc được Tộc tặng thưởng khuyến học

 

Các ông Phái Tư và Quyển Gia Phả Phái.

                               @@@

 

 


Khách trực tuyến

Hiện có 25 khách, 0 thành viên online