Xin gửi đến quí bà con Bản Tin Tộc Trần Văn (Xuyên Tây) Quí 1/2016. Rất mong nhận được tin tức, hình ảnh từ bà con để bản tin các quí sau thêm đầy đủ và đa dạng.

Trần Văn Thông
Ban Quản Trị Trang Web

------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Thưa Quí Bà Con Tộc Trần Văn XT,

Ban Quản Trị Trang Web cố gắng sưu tầm các tin tức liên quan đến Tộc gửi đến Quí Bà Con. Các tin này dù nhỏ nhoi khi đứng một mình, nhưng khi đứng trong một bản tin của dòng họ sẽ là những dấu gạch nối để mọi người khắp nơi thấy mình trong một Tộc, cùng buồn vui với những sinh hoạt của bà con mình.

--------------------------

 

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 23 khách, 0 thành viên online