HỘI ĐỒNG GIA TỘC                              Xuyên Tây, ngày 24 tháng 3  năm 2014

   TỘC TRẦN VĂN                               

                                              THƯ NGỎ

KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG LẠI NHÀ THỜ TỘC TRẦN VĂN 

Kính gửi : Bà con trong tộc Trần Văn (nguyên làng Xuyên Tây, Quảng Nam)  

Tộc Trần Văn của chúng ta là một trong các tộc họ định cư lâu đời nhất ở làng Xuyên Tây, con cháu dù sinh sống ở quê nhà hay đang lập nghiệp, mưu sinh ở đất khách quê người cũng đều lưu giữ truyền thống hồi hướng về cội nguồn nơi đây. 

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 44 khách, 0 thành viên online