Hội Đồng Gia Tộc                                                                                                 Xuyên Tây ngày 22 tháng 07 năm 2014

TRẦN VĂN - XUYÊN TÂY

                                                                 T H Ô N G     B Á O

Xem tiếp

 HỘI ĐỒNG GIA TỘC                              Xuyên Tây, ngày 09 tháng 6  năm 2014

   TỘC TRẦN VĂN                                  

 

THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG LẠI NHÀ THỜ TỘC - ĐỢT II

Kính gửi : Bà con nội ngoại của Tộc Trần Văn (Xuyên Tây, Quảng Nam)

Xem tiếp

HỘI ĐỒNG GIA TỘC                              Xuyên Tây, ngày 24 tháng 3  năm 2014

   TỘC TRẦN VĂN                               

                                              THƯ NGỎ

KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG LẠI NHÀ THỜ TỘC TRẦN VĂN 

Kính gửi : Bà con trong tộc Trần Văn (nguyên làng Xuyên Tây, Quảng Nam)  

Tộc Trần Văn của chúng ta là một trong các tộc họ định cư lâu đời nhất ở làng Xuyên Tây, con cháu dù sinh sống ở quê nhà hay đang lập nghiệp, mưu sinh ở đất khách quê người cũng đều lưu giữ truyền thống hồi hướng về cội nguồn nơi đây. 

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 24 khách, 0 thành viên online