Xuyên Tây , 31/07/2014  

HỘI ĐỒNG GIA TỘC                             

TỘC TRẦN VĂN                               

Kính gửi : Toàn thể bà con trong Tộc Trần Văn - Xuyên Tây, Quảng Nam

Qua Thư ngỏ ngày 24/3/2014 và Thư kêu gọi đóng góp đợt 2 ngày 09/6/2014 cùng với các phương tiện liên lạc khác, Hội đồng gia Tộc (HĐGT) đã trao đổi cùng bà con nhiều vấn đề liên quan đến ý nguyện xây dựng lại Nhà thờ Tộc và đã được bà con ta ở trong nước và ở nước ngoài hưởng ứng một cách nhiệt tình sôi nổi và đầy hiệu quả.

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 102 khách, 0 thành viên online