Tiến độ thi công tuần thứ hai (06/9/2014-13/9/2014) diễn ra đúng kế hoạch, cụ thể là đổ xong 18 trụ, đổ cát và lóng móng xong phần nền, đã xây xong bờ tường sau và gần xong 2 tường bên. Mỗi ngày luôn có 5-6 thợ thi công, vừa đủ với nhu cầu công việc 2 tuần đầu.

Register to read more...

More Articles...

Page 7 of 11