Tiến độ thi công tuần thứ hai (06/9/2014-13/9/2014) diễn ra đúng kế hoạch, cụ thể là đổ xong 18 trụ, đổ cát và lóng móng xong phần nền, đã xây xong bờ tường sau và gần xong 2 tường bên. Mỗi ngày luôn có 5-6 thợ thi công, vừa đủ với nhu cầu công việc 2 tuần đầu.

Xem tiếp

Từ ngày khởi công đến nay (30/8/2014-05/9/2014), nhóm thợ xây dựng cơ bản đã hoàn thành phần đổ chân móng của 14 trụ (các trụ còn lại chưa đúc để xe lui vô nền đổ cát).

Kĩ sư Lâm cử một kĩ thuật viên giỏi thường xuyên đến chỉ đạo, giám sát hàng ngày để đảm bảo kĩ thuật. 

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 88 khách, 0 thành viên online