Ban Quản Trị Trang Web Tộc Trần Văn Xuyên Tây xin báo Tin Buồn đến Bà Con trong Tộc theo Cáo Phó của Tang Gia

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Ông TRẦN VĂN QUỲ - sinh năm 1925 (Ất Sửu)
Quê quán: KP Mỹ Hòa - Thị trấn Nam Phước
Đã từ trần vào lúc 06 giờ 10 ngày 1 tháng 6 năm 2017
(Nhằm ngày 7 tháng 5 năm Đinh Dậu - Âm Lịch)
Hưởng Thượng Thọ 94 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG
             ***

* LỄ NHẬP QUAN: Vào lúc 06giờ30 ngày 2 tháng 6 năm 2017 (Nhằm ngày 8 tháng 5 năm Đinh Dậu ÂL)

* LỄ THÀNH PHỤC: Vào lúc 07giờ00 ngày 2 tháng 6 năm 2017 (Nhằm ngày 8 tháng 5 năm Đinh Dậu ÂL)

* LỄ VIẾNG: Vào lúc 07giờ30 ngày 2 tháng 6 năm 2017 (Nhằm ngày 8 tháng 5 năm Đinh Dậu ÂL)

* Ngày 3.6.2017 (Nhằm 9 tháng 5 Âm Lịch): 13giờ00: Cáo Triệu Tổ
                                                                         14giờ00  : Cáo Đạo Lô

* LỄ DI QUAN: Vào lúc 15giờ30 ngày 3 tháng 6 năm 2017 (Nhằm ngày 9 tháng 5 năm Đinh Dậu ÂL)

* Linh cửu được an táng tại: Nghĩa Trang Gia Tộc (Mỹ Luân)

* GIỜ HẠ HUYỆT: 16giờ30

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sai sót, xin niệm tình tha thứ

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁI


                                   

 

 

 

 

 

 

Khách trực tuyến

Hiện có 14 khách, 0 thành viên online