Sáng nay, 20 tháng sáu Ất Mùi, Hội đồng gia Tộc họp bàn một số việc lớn và chuẩn bị Lễ Tế Thu mùng 2/7 Ất Mùi. Đây sẽ là lễ Tế Thu đầu tiên tại ngôi Từ đường mới. Đến dự có đầy đủ đại biểu các Chi Phái theo thông lệ hằng năm.

 

 1) Lễ Tế Thu Ất Mùi 2015 :

Lễ Tế Thu năm nay vẫn tiến hành theo cấp độ "mặc niệm" như các năm trước, chỉ có chiêng trống chứ không có ban nhạc cổ, không xướng tế, chỉ sắm lễ vật hương đăng trà quả, không đóng góp ẩm thực như Tế Xuân. Sau phần tế lễ, sẽ phát quà khuyến học cho các cháu có nộp cho Ban Khuyến học giấy khen cuối năm học 2014-2015 hoặc có giấy báo đỗ vào cao đẵng hoặc đại học.

2) Việc bổ sung nhân sự vào Ban khuyến học của Tộc

Lâu nay, Ban khuyến học gồm 3 thành viên là Trần Trảng (P2), Trần Hoàng (P3) và Trần Hải (P4) ; trong đó 2 người ở phái 2 và 4 xin thôi nhiệm sau lễ Tế Thu này. HĐGT chấp thuận và định hướng sẽ cử các anh trai trẻ tham gia cho quen việc tộc và cũng để bồi dưỡng lớp kế nhiệm. Do điều kiện hạn hẹp nên Ban KH của Tộc chỉ phát thưởng cho con em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam & Đà Nẵng có nộp giấy khen cuối năm học. Do đó, đề nghị bà con ở 2 thành phố Đà Nẵng và Tam Kì mỗi nơi cử thêm 1 người, cùng 3 người ở Xuyên Tây để hoạt động hiệu quả hơn.

2) Về quỹ Tộc và quỹ Khuyến học

Thủ quỹ Trần Khoan báo cáo thu chi quỹ Tộc tính đến hôm nay, bao gồm 90 triệu gửi tiết kiệm và 10 triệu tiền mặt để chi việc Tộc. Thành viên dự họp cho rằng Ban Khánh thành bàn giao cho thủ quỹ Tộc 93.800.000đ còn thừa sau khánh thành để dành cho việc nâng cấp khu mộ Tổ, nếu chỉ gửi tiết kiệm 90 triệu, thì phải gửi tiết kiệm tiếp 3.800.000đ chứ không được nhập số lẻ đó vào quỹ hành chính của Tộc.

Thủ quỹ Trần Hải báo cáo tồn quỹ của Ban Khuyến học đến nay là 8 triệu đồng.

3) Việc phân định chi phái nhánh mới ở Quảng Hóa :

Văn thư Hảo đã phiên âm quyển gia phả chữ Nho và lập thành Lược đồ chữ quốc ngữ :

Hình trên là trang đầu của quyển gia phả gửi gần 80 năm ở Tộc ta

Văn thư đã phiên âm và lập thành lược đồ chữ quốc ngữ như sau : 

Việc cần làm tiếp là HĐGT mời họ đem lược đồ xuống Xuyên Tây để đối chiếu, hoặc Tộc cử người lên so sánh, đối chiếu giữa lược đồ nêu trên với lược đồ dưới đây, nếu khớp đúng thì phân định chi phái thứ lớp, còn nếu không khớp đúng thì yêu cầu họ trả lại quyển gia phả đó cho Tộc ta giữ để chờ tìm chính chủ của nó. 

Ông Trần Như Sung xem lược đồ của nhánh mới trong dịp lên dự đại hội của họ ở Quảng Hóa

HĐGT đã thống nhất cử 4 người và đang liên hệ để định ngày giờ và địa điểm.

4) Việc lập Tổ dự thảo Tộc ước :

Sau khi bàn luận thống nhất về sự cần thiết của Tộc ước, cuộc họp thống nhất cử Tổ dự thảo gồm Trần Thiện Thân (TPHCM), Trần Hòe (Đà Nẵng), Trần Kim, Trần Hảo, Trần Hải có nhiệm vụ dự thảo văn bản rồi trình HĐGT góp ý, xét duyệt.

5) Về lược đồ cũ và mới tại Nhà thờ Tộc :

HĐGT sẽ cử người xem xét lại nội dung Lược đồ cũ (chỉ ghi tên 88 ông, treo ở Nhà thờ cũ) và Lược đồ mới (đủ tên 140 ông theo gia phả gốc của Tộc, đang treo tại Nhà thờ mới từ 3/2015) để xác định chính thức lưu hành của Hệ tông đồ và có cơ sở để hủy bỏ Lược đồ cũ đã lưu hành trên Website Tộc hoặc các email trước đây.

Hình "Lược đồ Tộc Trần Văn - Xuyên Tây"  treo ở Nhà thờ cũ 23 năm qua, còn thiếu tên 56 ông

               Hình "Lược đồ theo đúng Gia phả gốc của Tộc Trần Văn - Xuyên Tây"

6) Việc đính chữ quốc ngữ kèm mỗi chữ Nho trong hình chụp Gia phả gốc

Sau khánh thành, văn thư TVH đã ứng dụng các tiện ích của tin học để đính kèm chữ quốc ngữ vào bên cạnh mỗi chữ Nho trong hình chụp Gia phả gốc của Tộc :

Đồng thời đính kèm chữ quốc ngữ vào bên cạnh mỗi chữ Nho trong Gia phả gốc của Phái Ba :

7) Về việc có nên để Gia phả gốc của Tộc ở hòm phú ý trong Nhà thờ mới hay không ?

Cuộc họp cho rằng cứ để tại Nhà thờ mới như đã để ở Nhà thờ cũ 23 năm qua. Đồng thời tích cực đưa lên Website, email, đưa vào phần đầu quyển gia phả của mỗi Chi Phái ; in màu 3 tập gia phả gốc có đính chữ quốc ngữ để 3 Phái cùng lưu giữ.

 8) Việc Cáo Triệu Tổ tại Nhà thờ Tộc cho người quá cố ở xa:

HĐGT xem xét đề nghị như đã đăng trong bài "Việc Cáo Triệu Tổ ở Nhà thờ Tộc" ở Website Tộc ta và thống nhất phổ biến để bà con gần xa được biết chủ trương đó.

9) Mời dự lễ Tế Thu Ất Mùi : 

HĐGT kính mời quý bà con gần xa về dự lễ Tế Thu Ất Mùi và sáng mùng 2 tháng Bảy âm lịch, nhằm ngày 15/8/2015

                                                         Văn thư Trần Văn Hảo

 

 


Khách trực tuyến

Hiện có 26 khách, 0 thành viên online