Trang Web của tộc ta cần có nhiều bài vở, tin tức, hình ảnh của bà con trong tộc nhằm làm phong phú thêm sinh hoạt tinh thần, động viên mọi người cùng một huyết thống Tộc Trần Văn đoàn kết thân ái. Trên tinh thần đó, Ban Quản Trị trang web xin giới thiệu bài viết của một số bà con ở Phái Tư về Nhà Thờ mới của Tộc.

Trần Văn Thông (TM.BQT trang web)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kính gửi:     HỘI ĐỒNG GIA TỘC

                 Các anh trong Ban quản trị trang Web của Tộc Trần Văn

Những ngày tháng cộng sự cùng Ban vận động, Ban cố vấn, Ban xây dựng nhà thờ tộc, chúng tôi có rất nhiều cảm xúc, trăn trở, vui, buồn lẫn lộn không nói nên lời. Còn sôi động hơn từng ngày khi được nghe thông báo của Thư kí trang Web bà con ta gửi bài viết, tiền, động viên, đóng góp nhiều ý kiến chân tình, đầy trách nhiệm từ hình thức đến nội dung trong việc xây dựng nhà thờ Tộc ta.

Quá trình xây dựng cũng gần kết thúc, Hội đồng gia tộc còn phải lo việc quyết toán, định hướng chuẩn bị nội dung, hình thức đưa công trình vào mục đích.

Chúng tôi cũng chỉ thầm mong nhà thờ Tộc ta từ hình thức, lẫn nội dung thể hiện được lòng thi ân của những người con xác thân này đối với tổ tông và hậu vận của con cháu. Chúng ta cần và phải làm những việc cần làm để thể hiện cho được lòng thi ân đối với ông bà tổ tông và con cháu sau này không mất nguồn cội “Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày... quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người..”. Đó là một bản tình ca muôn thuở.

Chúng tôi hết sức trân trọng và hoàn toàn đồng ý với ý kiến đóng góp của các bác, các anh trên trang Web. Song chúng ta nên quan tâm hơn là việc thiết lập nơi thờ tự, quê hương huyết thống bao giờ cũng là nơi trở về vững chắc của mỗi người con dòng tộc. Nên việc xây dựng nhà thờ tộc còn có cơ hội thực hiện tình yêu thương vô cùng quan trọng cho tất cả, kể cả “Khuyến học và khuyến tài”.

Về cách thờ cúng mỗi địa danh mỗi khác, nhưng chúng ta phải nhìn nhận cái nào thuận tiện đúng qui trình, mang tính bình đẳng cao! Với diện tích khiêm tốn, nội dung thờ ba gian như cũ là đủ, và 1 lăng phía trước thờ nữ tộc không xuất giá, có nơi các vị vô danh nương vào các bà, không nhất thiết thêm 2 bàn ở 2 bên tùng tự, vừa trang nghiêm, vừa hoàn toàn bình đẳng.

Là một nhà thờ Tộc, Tộc chúng ta muốn phát triển con cháu sau này, làm rạng danh đất nước, dòng họ thì phải có việc làm cụ thể, giữ giềng mối của Tộc từ đời này sang đời khác, buộc phải có định hướng từ bây giờ, phải có gia tông của Tộc, phải có phương tiện tháo gỡ những oan khiên, nội kết nhiều đời “Âm dương đồng nhất”. Việc thiết lập trai đàn cầu siêu đó là một việc thi ân xứng đáng cho mọi người.

Mục đích của nhà thờ, ngoài việc thờ tự, làm cho dòng họ gần gũi, hiểu biết nhau hơn, chia sẻ hóa giải những nội kết oan kiết trong quá khứ và dìu dắt thế hệ tương lai, làm rạng danh tộc Trần, xứng đáng với công lao tâm huyết của những người đã và đang cống hiến.

Vậy theo chúng tôi nên tập trung định hướng cho nhà thờ Tộc có gia phong, khoa học, đạo đức vừa giải quyết bao nỗi oan khiên của thân tộc, đồng thời giúp cho thế hệ trẻ kế thừa nhìn nhận về lối sống có chất, được vậy chúng tôi chắc rằng mọi người sẽ sống và làm việc có ý nghĩa, trách nhiệm với bản thân và xã hội cao, đó chẳng phải là niềm hãnh diện cho tộc Trần chúng ta sao.

Trần Ba (Phái Tư)

.