Tộc ta vẫn còn một việc lớn liên quan đến xây dựng là tôn tạo, nâng cấp Khu Mộ Tổ ở nghĩa địa Gò Khoai, gồm làm mới 21 ngôi mộ Tiên Tổ chung của 4 Phái, đắp vẽ các nhà bia và trang trí bức tường hậu phù. Số tiền tồn quỹ sau lễ khánh thành Nhà thờ đã được 95 triệu... Việc rút kinh nghiệm chống trượt giá trong xây dựng Nhà thờ Tộc là rất cần thiết để việc xây Khu Mộ Tổ sau này cũng đảm bảo chất lượng.

1) Không vị nể, cả tin trong việc xét chỉ định thầu

Xem tiếp

Lời dẫn : Bài này đã in gửi các Chi Phái tại Xuyên Tây khi nhiều người phân vân có nên mời  tôn giáo đến tụng niệm tại nhà thờ mới, và tất cả đã thống nhất lễ an vị và khánh thành chỉ làm theo tín ngưỡng cổ truyền. TVH.

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo của Quốc hội và Nghị định số 92/2012/NĐ -CP của Chính phủ xác định : “đền thờ, nhà thờ Tộc, đình Tiền hiền, miếu xóm, lăng Bà, Đài Nam Giao, Lễ hội Hùng Vương... thuộc lĩnh vực Tín ngưỡng chứ không phải lĩnh vực Tôn giáo”.

Xem tiếp

Theo truyền thuyết, Hùng Vương là con của cha Lạc Long Quân - giống Rồng và mẹ Âu Cơ - giống Tiên, đã có công dựng lên nhà nước Văn Lang cổ đại, thuộc vùng đất Phú Thọ ngày nay. Đối với cộng đồng các làng xung quanh đền Hùng, Hùng Vương còn là thần tổ gắn với nghề nông, dạy dân cày ruộng, cấy lúa, ban linh khí cho đất đai, nhà cửa, cây trồng, vật nuôi sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu.

 

Xem tiếp