Xin gửi Quý Bà Con bản Quyết toán tài chính công trình Trùng Tu Khu Mộ Tổ đến ngày 14/11/2019

Trần Văn Thông
Trưởng Ban Thông tin Dự án Trùng Tu KMT
---------------------------------------------------------

 

TỔNG THU (a+b)                          301,471,000
a) Thu Bà Con đóng góp                          188,000,000
    - Thu tại quê nhà Xuyên Tây                            93,500,000
    - Thu tại TP.Hồ Chí Minh                            94,500,000
b) Thu chuyển từ sổ tiết kiệm (Quỹ Tộc)                          113,471,000
         
TỔNG CHI                              227,920,000
         
THỪA nộp lại Quỹ Tộc                              73,551,000

 


Khách trực tuyến

Hiện có 14 khách, 0 thành viên online