Xin gửi Quý Bà Con bản danh sách các khoản chi cho việc Trùng Tu Khu Mộ Tổ đến ngày 14/11/2019

Trần Văn Thông
Trưởng Ban Thông tin Dự án Trùng tu KMT
---------------------------------------------------------

 

STT Ngày Cá nhân / đơn vị nhận tiền Tên khoản chi Số tiền (đ)
01 02/10/2019 Ông Văn Bá Huy Xây móng nền mộ, đổ bê tông nền mộ                    14,900,000
02 02/10/2019 Ông Văn Bá Huy Xây tô, dán gạch men bờ tường phủ đầu                      8,000,000
03 02/10/2019 Ông Văn Bá Huy Bồi dưỡng thợ đổ bê tông nền mộ                          500,000
04 02/10/2019 Ông Trần Đức Chi tiền cát đổ nền                    14,000,000
05 02/10/2019 Bà Trần Thị Sương Chi tiền xi măng, sắt, thép, gạch đá, gạch men                    15,090,000
06 02/10/2019 Thầy Ngợi (Duy Trinh) Tiền công dịch chữ Nho ra Việt ngữ các bia mộ                      1,300,000
07 02/10/2019 Ông Trần Lễ Mua 2 con nghê và đài sen                          500,000
08 02/10/2019 Ông Hoàng + Ông Hùng Công đào bốc bia cũ, xếp dựng bia cũ , bồi dưỡng bốc vác xi măng                      2,300,000
09 03/10/2019 Ông Hoàng Chi làm Nhà Bia và cây bia chính theo hợp đồng                    17,000,000
10 03/10/2019 Ông Hoàng Ráp 20 quan theo hợp đồng                119,400,000
11 03/10/2019 Ông Hoàng Công bắn chữ vào đầu quan                      1,000,000
12 08/10/2019 Ông Chương Chi làm 20 tấm bia (hợp đồng số 04)                    31,400,000
13 08/10/2019 Cơ sở bia mộ Thành Tân Lư hương, bình bông, cổ bông. Mua lễ tạ tại mộ                      2,030,000
14 08/11/2019 Thợ Tiền công thợ tô trát bên trong Nhà Bia & tổng vệ sinh                          500,000
    Tổng Cộng            227,920,000

 

 


Khách trực tuyến

Hiện có 21 khách, 0 thành viên online