Xin gửi đến quí bà con Báo Cáo công khai thu-chi xây dựng Nhà Thờ Tộc đến 30/10/2014 do Thủ quỹ Trần Văn Hảo lập.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Xin gửi đến quí bà con báo cáo công khai thu-chi xây dựng Nhà Thờ Tộc đến 30/09/2014 do thủ quỹ Trần Văn Hảo soạn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Trong lần công khai này, thủ quỹ nhập số tiền đóng góp đợt 2 hoặc "đóng góp thêm" của cùng một người hoặc một gia đình vào chung với số tiền đợt 1 trước đó chứ không ghi riêng thành 2 dòng. Ví dụ ngày 05/05/2014 gia đình ông Trần Văn Thọ đóng góp 50 triệu đồng ; ngày 30/8/2014 gia đình ông đóng góp thêm 40 triệu đồng, thủ quỹ sẽ gộp 40 triệu lần 2 vào chung với 50 triệu lần 1 thành 90 triệu cả 2 lần. Ban Vận động sẽ in bạt khổ lớn để công khai và đối chiếu của toàn thể bà con. (Trần Văn Hảo)

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 40 khách, 0 thành viên online