PHẦN THU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC TRẦN VĂN-XUYÊN TÂY ĐẾN CUỐI THÁNG 11/2014

 

Xem tiếp

Xin gửi đến quí bà con Báo cáo thu-chi xây dựng Nhà Thờ Tộc đến 08/11/2014 do Thủ quỹ Trần Văn Hảo lập

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 46 khách, 0 thành viên online