Một ngày tháng 04/2014 nhận được cuộc điện thoại của một người là xưng là Bác : “Bác đây, cháu còn nhớ Bác Thân không?”, tôi bán tín bán nghi, nghe giọng thì quen quen nhưng tình thật chưa nhớ nỗi là ai! Bác Thân phổ biến tinh thần Thư Ngỏ của Hội Đồng Gia Tộc kêu gọi bà con đóng góp xây dựng lại nhà thờ Tộc Trần Văn-Xuyên Tây, nhờ tôi về báo lại với Cha tôi và nói cho các em trong nhà biết mà đóng góp.

Xem tiếp