Bài thơ "Xuân Tứ" nổi tiếng của Lý Bạch (Đời Đường_Trung Hoa) đã được thi sĩ Tản Đà dịch trong những năm 1930. Trên nền bản dịch đó, Trần Văn Thông dịch thoát lại nhưng vẫn giữ được ý chính, xin gửi quý bà con xem và góp ý thêm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XUÂN TỨ

Yên thảo như bích ti
Tần tang đê lục chi
Đương quân hòai qui nhật
Thị thiếp đọan trường thì
Xuân phong bất tương thức
Hà sự nhập la vi

                   ( LÝ BẠCH )

Ý XUÂN

Cỏ non xanh biếc vùng Yên
Cành dâu xanh ngã ở bên đất Tần
Lòng em đau đớn muôn phần
Phải chăng là lúc phu quân nhớ nhà
Gió xuân quen biết chi mà
Cớ chi lọt bức màn là tới ai

                   ( TẢN ĐÀ dịch)

Ý XUÂN

Cỏ Yên biêng biếc về đâu?
Dâu Tần xanh ngã một màu mênh mông
Nhớ nhà chàng mãi ngóng trông
Em đây tan nát cõi lòng ngổn ngang
Gió xuân ai biết tâm can
Dám vào ve vuốt màn loan vắng người!

[ Trần Văn Thông – Đời Thứ 13 – Tộc Trần Văn (Xuyên Tây)

         dịch 13/08/2015 ]

ĐTDĐ: 0903 831362
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.