Xin giới thiệu đến quí vị một bài viết thú vị của Ông Trần Văn Thân về quê hương Xuyên Tây - Duy Xuyên, có thể nói đây là những tư liệu hiếm có về những sinh hoạt thôn dã và sản vật quê nhà, được kể lại bằng một giọng văn hoài niệm hấp dẫn.

Trần Văn Thông

Ban Quản trị trang Web

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Chuyên mục phụ