Trần Quân là thi hiệu của Trần Văn Thọ, sinh năm 1933 tại Xuyên Tây, Duy Xuyên, Quảng Nam, con trai trưởng của Ông Trần Văn Hàm (Phái Nhì, Đời thứ 11).

Xin được giới thiệu với quí bà con cô bác chùm thơ đầu tay của Trần Quân, làm lúc còn rất trẻ, chỉ độ ngoài hai mươi. Chùm thơ đưa ta về với quê hương qua những rung động man mác xa xôi của tuổi hoa mộng đầu đời.

Tác giả hiện nay đã ngoài tám mươi tuổi, hiện sống tại Dầu Tiếng (Bình Dương).

Xem tiếp

Một ngày tháng 04/2014 nhận được cuộc điện thoại của một người là xưng là Bác : “Bác đây, cháu còn nhớ Bác Thân không?”, tôi bán tín bán nghi, nghe giọng thì quen quen nhưng tình thật chưa nhớ nỗi là ai! Bác Thân phổ biến tinh thần Thư Ngỏ của Hội Đồng Gia Tộc kêu gọi bà con đóng góp xây dựng lại nhà thờ Tộc Trần Văn-Xuyên Tây, nhờ tôi về báo lại với Cha tôi và nói cho các em trong nhà biết mà đóng góp.

Xem tiếp

Chuyên mục phụ