Gần một năm qua, do ở gần Nhà thờ nhất trong Tộc (chỉ cách nhà thờ 40m) nên văn thư Hảo hàng ngày bật và tắt điện Nhà thờ Tộc, tuy nhiên cũng có hôm tối về trễ không bật được, cũng có khi sáng quên đến tắt đèn. Đồng thời, lâu nay chỉ thiết kế 3 bóng điện ở dưới mái thấp chỉ để bảo vệ 3 bộ cửa nên người lạ đi qua ban đêm không biết Nhà thờ của Tộc nào.

Nay nhờ có sự hiến kế của một chàng rể trong Tộc nên tôi đề nghị và được HĐGT đồng ý mua một rờ-le tự động bật tắt điện từ lâu được dùng ở thành phố và tra thêm 2 bóng đèn trên cổ lầu để người qua đường ban đêm vẫn thấy được bảng hiệu Nhà thờ Tộc Trần Văn. Cứ 18h đèn tự động sáng lên và 5h sáng hôm sau tự tắt, thật là khỏe và đẹp! Đó là việc thực hiện câu đối ngoài cổng “Mở rộng nghi môn muôn dặm đón chào con cháu tới. Tân trang từ sở ngàn thu thành kính khói hương bay.

Gần một năm qua, HĐGT chỉ đạo lúc nào cũng có 5 bóng đèn huệ thường xuyên sáng cả ngày lẫn đêm trong 5 khóm thờ ở hậu tấm (vòng tròn màu vàng ở hình dưới đây), thể hiện sự thường hằng của Tổ Tiên ở Nhà thờ Tộc.

Nay có rờ-le tự động, HĐGT chỉ đạo cho sáng thêm các dây đèn màu hằng đêm, chắc là Tổ Tiên cũng thêm ấm lòng và đẹp ý hơn.

3 bóng đèn huệ luôn sáng cả ngày lẫn đêm ở 5 khóm thờ trong hậu tẩm (trừ khi bị cúp điện!)

                               @@@

Bài và hình ảnh
Trần Văn Hảo
01.2016