Một số hình ảnh về Lễ Tế Thu tại nhà thờ Tộc (Duy Xuyên-Quảng Nam) 28/07/2014 (mùng 02 tháng 07 Âm Lịch)

 

 Bà con Đại Lộc (Quảng Nam) tế lễ.

Phát thưởng khuyến học cho các cháu học sinh giỏi trong Tộc

Ông Trần Nam (áo hồng) phát biểu hiến 10m đất sau nhà thờ Tộc hiện hữu

Trình chiếu ra mắt trang Web riêng của Tộc Trần Văn -Xuyên Tây

Sử dụng tivi 32 in trình chiếu trang Web

Bà con chăm chú xem giới thiệu ra mắt trang Web