Nhân dịp Ô.Trần Thạnh (Phái Nhì-Đời Thứ 13) từ Úc về thăm nhà, một cuộc họp mặt nhỏ đã diễn ra tại nhà Ô. Trần Văn Thông (Q3-TPHCM)

 

Từ trái sang: Ô.Trần Thạnh_Bà Bình (vợ Ô.Thạnh)_Ô.Trần Văn Thông (con Ô.Trần Văn Thọ)_Ô.Trần Văn Hòa (con Ô.Trần Tá)_Ông Trần Văn Thân_Ô.Trần Văn Thọ

Ăn trưa thân mật trong không khí ấm áp tình gia tộc.

Ngồi: Ô.Thân_Ô.Thọ

Đứng: Ô.Thạnh_Ô.Thông