Nhập dịp Ô.Thông gặp Ô.Trung nộp tiền đóng góp xây dựng Nhà Thờ Tộc, đã hẹn nhau đến thăm nhà Ô.Trần Văn Thân ở Vĩnh Lộc A -Bình Chánh - TPHCM

 

Ăn trưa tại nhà Ô.Trần Văn Thân (Phái Nhì-Đời Thứ 12) ở Vĩnh Lộc - Bình Chánh - TPHCM

Từ trái sang: Ô.Trần Văn Trung (Đời Thứ 14) - Ô.Trần Văn Thân - Ô. Trần Văn Thông (Đời Thứ 13)