Lễ Tế Xuân của Tộc Trần Văn (Xuyên tây) được tiến hành hằng năm vào sáng Mùng 2 Tháng 2 Âm Lịch, năm nay rơi vào Thứ Hai ngày 27/02/2017 nhưng vẫn có khá đông bà con về dự, trong đó có một số bà con lần đâu tiên vượt đường xa về, như Ô.Trần Văn An (ở Phù Mỹ-Bình Định), Ông Trần Trung (ở Tam Dương, Vĩnh Phúc). Đúng 8g30 sáng , một hồi trống chiêng rộn ràng nổi lên báo hiệu các nghi thức bắt đầu.

Trước đó ( khoảng 7g30 sáng), một nhóm bà con đã ra nghĩa địa Gò Khoai thắp hương cho mộ Tổ và mộ các bậc tiền hiền của Tộc.

Xin mời quí bà con xem một số hình ảnh về buổi lễ này.

Trần Văn Thông
BQT Trang Web

-----------------------------------------------------------------

Xem tiếp