Trần Lâm 

Xưa nay, mô hình nhà thờ tộc ở địa phương ta thường theo một trong 3 mô-tip “Tiền đê hậu huynh” (tiền đường thấp hậu tẩm cao) ; “Tiền khuynh hậu đê” (tiền đường cao, hậu tẩm thấp) ; và “Tiền hậu bình” (tiền đường và hậu tẩm cao bằng nhau). Có quan niệm cho rằng : "Tiền đê hậu khuynh con cháu thông minh", "Tiền khuynh hậu đê con cháu u mê", cho nên cũng có tộc muốn thoát 2 quan niệm đó bằng cách xây tiền đường và hậu tẩm cao bằng nhau.  Nhưng những năm gần đây, các nhà thờ mới thường xây theo mô hình "Tiền đường cao, hậu tẩm thấp" để có vẻ hiện đại và hoành tráng hơn.          

Xem tiếp